Čojč Pedagogika

29. 3. 2017

Kde? Zámek Nečtiny
Kdy? 27.-30.4.2017
Pro koho?
Pro budoucí projektové vedoucí čojč, pro lidi aktivní v česko-německé spolupráci mládeže, pro ty, kdo se zabývaji interkulturní prací s mládeží a pro účastníky všech těchto projektů, kteří by rádi sami zkusili vést menší akci čojč.


V průběhu let, během nichž Čojčlandská kulturní síť funguje, se nám podařilo nasbírat velké množství metod, jak pracovat s národnostně smíšenými skupinami a vést je při mezinárodních setkáních.
Společně se podíváme na otázky a problematiku jazykově-smíšeného (česko-německého) vedení v týmu:
• Jak vést dynamicky, tzn. bez přebytečných "neustálých" překladů tak, aby vedení přesto bylo srozumitelné?
• Jak se mohou vedoucí vzájemně doplňovat, aniž by pokyny zdvojovali?
Budeme se zabývat tím, jak pracovat s interkulturní skupinou, tak aby co nejlépe splynula v jeden celek:
• Jak naplánovat projektový den, včetně jeho mimopracovní části, aby se skupiny promísily?
• Jaké rituály, impulzy, úlohy, hry se přitom osvědčují?
• Jakým způsobem jsme schopni vybudovat komunikační kulturu v rámci skupiny, která umožňuje vzájemné poznání a hravý kontakt?

Pro práci na inscenaci:
Představíme různé metody, jak na projektu vzniklé texty převést do čojč-textů (tzn. textů, kterým rozumí diváci z obou stran hranice, aniž by bylo nutné překládat). V rámci specifického tréninku jazyka a řeči může být učena i výslovnost cizího jazyka.

VEDENÍ
Rosalin Hertrich, Linda Straub

Ůčastnický poplatek
550 Kč pro žáky a studenty
1100 Kč pro výdělečně činné

Konto:
2500150637/2010

Kontakt:
linda.straub.mail@gmail.com
rosalin.hertrich@cojc.eu

Čojč Pädagogik

29. 3. 2017

Wo? Zámek Nečtiny
Wann? 27.-30.4.2017
Für wen?  Für zukünftige Projektleiter bei čojč, für Aktive in der deutsch-tschechischen Jugendarbeit, in der interkulturellen Jugendarbeit, für Projektteilnehmer, die selber kleine čojč-Aktionen durchführen wollen


Über die Jahre ist bei Čojč ein Fundus an Methoden entstanden, um Theater-Begegnungsprojekte für gemischt- nationale Gruppen zu leiten. Wir schauen uns Fragen der gemischt-sprachlichen (deutsch-tschechischen) Co-Leitung an:
• Wie können Anleitungen dynamisch sein: d.h. ohne viel Übersetzung gleich von beiden Sprachgruppen umgesetzt werden?
• Wie können Projektleiter einander ergänzen statt Anweisungen zu doppeln?
Für die interkulturellen gruppendynamischen Aspekte:
• Wie gestalten wir den Projektalltag auch außerhalb der Workshop Zeiten so, dass die Gruppen sich zu mischen beginnen?
• Welche Rituale, Impulse, Aufträge, Spiele haben sich dabei bewährt?
• Wie schaffen wir es eine Kommunikationskultur aufzubauen, die es ermöglicht, dass alle spielerisch in Kontakt kommen und sich kennen lernen?
Für die Inszenierungsarbeit:
Wir stellen verschiedene Methoden vor, im Projekt entstehende Texte in Čojče Texte umzuwandeln (d.h. für ein gemischt-sprachiges Publikum verständlich). Im spezifischen Sprach-, und Sprechtraining kann die Aussprache in der Fremdsprache geübt werden.

LEITUNG
Rosalin Hertrich, Linda Straub

TN Gebühr:
30 Euro für Schüller und Studenten
50 Euro für Erwerbstätige

Konto:
2500150637/2010

Kontakt:
linda.straub.mail@gmail.com
rosalin.hertrich@cojc.eu

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Cestování Reisen News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur