Den střední a východní Evropy na HAW ve Weidenu

23. 5. 2013

Hledáš možnosti financování nebo kontakty pro pobyt ve střední a východní Evropě? Chceš se dozvědět víc o šancích a možných překážkách?

 

Odpovědi se ti dostane na „Dni střední a východní Evropy na HAW“ ve Weidenu, který pořádá Oddělení jazyků a střední a východní Evropy ve spolupráci s Mezinárodním oddělením.

Program:
13:30 - 14:45
Go EAST! Studium a stáž ve východní Evropě
(Informace z první ruky: možnosti financování a kontakty, výměna zkušeností k tématu „Zahraniční pobyt ve střední a východní Evropě“)

15:00 – 17:00
„Na východní frontě rušno – Hospodářský vývoj a spolupráce s partnery ve východní Evropě“ (příspěvky studentů HAW a zástupců regionálního hospodářství, pódiová diskuze)

18:30 – 20:00
„Láska a rozum se snoubí jen zřídka“ (komedie V. Krasnogorova v ruském jazyce, představení německo-ruské divadelní skupiny „Lunatiki“ z Řezna)

Kdy?
čtvrtek 6. června 2013, 13:30-20:00

Kde?
HAW Amberg-Weiden, Hetzenrichter Weg 15, 92637 Weiden, Neues Hörsaalgebäude (posluchárna 001)

Přihlásit se můžeš e-mailem (d.goetz@haw-aw.de) nebo telefonicky (+49 961 382 1146).

HAW Mittel-Osteuropatag in Weiden

23. 5. 2013

Auf der Suche nach Förderungsmöglichkeiten und Netzwerken für einen Aufenthalt im östlichen Europa? Oder Fragen zu Hindernissen und Chancen?

 

Die Antwort darauf findest du beim „HAW Mittel-Osteuropatag“ in Weiden, welcher vom Sprachen- und Mittel-Osteuropazentrum in Kooperation mit dem International Office veranstaltet wird.

Programm:
13:30 - 14:45 Uhr
Go EAST! Studium und Praktikum im östlichen Europa (Informationen und Berichte aus erster Hand: Fördermöglichkeiten und Kontakte, Erfahrungsaustausch zum Thema „Auslandsaufenthalt in Mittel- und Osteuropa“)

15:00 – 17:00 Uhr
„Im Osten viel Neues – wirtschaftliche Entwicklungen und Zusammenarbeit mit Partnern im östlichen Europa“ (Beiträge von Studierenden der HAW sowie Vertretern aus der regionalen Wirtschaft, Podiumsdiskussion)

18:30 – 20:00 Uhr
„Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand“ (Eine Komödie von V. Krasnogorov in russischer Sprache, Aufführung der deutsch-russischen Theatergruppe „Lunatiki“ aus Regensburg)

Wann?
Donnerstag, den 6. Juni 2013, 13:30-20:00

Wo?
HAW Amberg-Weiden, Abteilung Weiden, Hetzenrichter Weg 15, 92637 Weiden, Neues Hörsaalgebäude (Hörsaal 001)

Anmeldung per E-Mail (d.goetz@haw-aw.de) oder telefonisch (0961 382 1146)

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Cestování Reisen Němčina Deutsch Blog Blog Studium Studium News News Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur