Diskriminace: otevři oči! Podpora projektů o vyloučení ze společnosti tehdy - a nyní

29. 9. 2014

Program EUROPEANS FOR PEACE podporuje mezinárodní projekty pro mládež a školy týkající se historie diskriminace a pronásledování v době národního socialismu a / nebo vztahující se k aktuálním otázkám diskriminace v naší rozmanité společnosti.

Jak se projevuje diskriminace, proč a jak byli a jsou lidé vylučováni ze společnosti a jaké byly a jsou dopady diskriminace?

Projekty se mohou vztahovat k historickému nebo současnému přístupu k problematice.

Mezní termín odesílání přihlášek: 15. prosince 2014.

Další informace: www.europeans-for-peace.de/de/foerderung/thema

Leták s programem

Diskriminierung: Augen auf! Förderung für Projekte über Ausgrenzungen damals - und heute

29. 9. 2014

Im Programm EUROPEANS FOR PEACE werden internationale Jugend- und Schulprojekte gefördert, die die Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung im Nationalsozialismus und/oder die aktuellen  Fragen der Diskriminierung in unseren durch Vielfalt geprägten Gesellschaften betreffen.

Wie äußert sich Diskriminierung, warum und wie wurden und werden Menschen ausgegrenzt und was waren und sind die Auswirkungen von Ausgrenzung?

Die Projekte können einen historischen oder gegenwartsbezogenen Zugang zum Thema wählen.

Bewerbungsfrist:15. Dezember 2014

Weitere Infos findet ihr unter: www.europeans-for-peace.de/de/

Programmflyer

 

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Studium Studium Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Kultura Kultur News News Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement