Dojmy jednoho dobrovolníka, díl 6

22. 12. 2011

Musím říct, že jednou z nejlepších věcí na Evropské dobrovolné službě (EDS) jsou doprovodné semináře.

První školení jsme společně s Bárou absolvovaly ještě před odjezdem do Regensburgu: na konci srpna se nás v Praze sešla třicítka budoucích českých dobrovolníků, kteří jsme se chystali vyjet do všech koutů Evropy, ale i Arménie, Turecka nebo dokonce Ghany. Víkend utekl jak voda a my, vyzbrojení poznatky o kulturním šoku, řešení krizových situací a našich právech i povinnostech, jsme se rozjeli na své projekty.

Hned v září mě čekal další seminář – tentokrát desetidenní v malém univerzitním městečku Witzenhausen v severním Hesensku. Tentokrát se nás sjela zhruba dvacítka dobrovolníků různých národností - ze Španělska, Portugalska, Francie, Dánska, Norska, Lotyšska, Turecka, Gruzie, Ruska, Srbska, Bulharska, Maďarska, Číny, Slovenska a samozřejmě Česka :) Naši dva vedoucí – Matthias z Berlína a Maria z Drážďan – nám během deseti dní zprostředkovali mnoho nového o motivaci, interkulturní spolupráci a dalších zajímavých věcech spojených s životem a prací v cizí zemi. Nepředstavujte si však žádné nudné přednášky – naopak! Pracovali jsme v malých skupinkách, vytvářeli plakáty, hráli hry – zkrátka neformální vzdělávání. Nejzábavnější však bylo společné vaření – každý den měla službu jiná skupinka, která pro celou skupinu připravovala večeři. Každý večeř jsme tak mohli ochutnat hned několik národních specialit! Dlouho do noci jsme pak ještě hráli kulečník a stolní fotbálek. Během deseti dní jsme vytvořili tak dobrou partu, že loučení bylo hodně emotivní. Slíbili jsme si ale, že se určitě navštívíme v městech, kde trávíme svou EDS.

Už pár týdnů se nás proto několik vydalo do Durynska na slavné Cibulové slavnosti do Výmaru na pozvání Xuewen z Číny, která zde pracuje na svém EDS projektu. Navštívili jsme i blízký Erfurt, kde na projektu pracuje Hanna z Norska, a Jenu, momentální domov dobrovolníka Pavola ze Slovenska.

Uplynulý víkend jsem pak strávila v předvánočním Norimberku. V organizaci Fahrte-Ferne-Abendteuer totiž jako dobrovolník pracuje Vašek, který nás skvěle hostil celý víkend ve svém krásném bytě ve Furthu, městě vzdáleném jen 15 minut metrem od Norimberka. Ana a Miguel ze Španělska a Xuewen z Číny i já (z jižní Moravy) jsme poprvé ochutnali českou specialitu – kubu, což je kroupový nákyp s houbami. Vašek dokonce neváhal obětovat z Česka přivezené knedlíky v prášku, takže zbytek víkednu jsme jedli pravý chlapácký guláš včetně syrové cibule.

Na konci skvělého víkendu nás ale zasáhla zpráva o smrti Václava Havla, prvního demokraticky zvoleného prezidenta. Václav Havel byl nejen symbolem Sametové revoluce v roce 1989, tedy přechodu od autoritářského k demokratickému režimu v Československu, ale i morální autoritou a uznávanou osobností nejen u nás, ale i ve světě. Odpočívejte v pokoji, pane prezidente.

22. prosince .2011, Barbora Pavlíčková

Impressionen einer Freiwilligen, Teil 6

22. 12. 2011

Ich muss sagen, dass eine von den besten Sachen am Europäischen Freiwilligendienst (EFD) die Begleitseminare sind.

Die erste Schulung haben ich und Bára noch vor der Abreise nach Regensburg absolviert: Ende August trafen sich Dreißig künftige tschechische Freiwillige in Prag, welche bald in alle möglichen Ecken Europas, Armenien, der Türkei oder nach Ghana verreisen sollten. Das Wochenende ist super gelaufen und wir – mit frischen Erkenntnissen über den Kulturschock, Krisensituationen und unseren Rechte und Pflichten – sind zu unseren Projekte abgereist.

Gleich im September hatte ich ein weiteres Seminar – ich sollte zehn Tage in Witzenhausen, einer kleinen Universitätsstadt in Hessen, verbringen. Diesmal waren wir etwa zwanzig Freiwillige verschiedenener Nationalitäten – aus Spanien, Portugal, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Lettland, Türkei, Georgien, Russland, Serbien, Bulgarien, Ungarn, China, Slowakei und natürlich auch aus der Tschechischen Republik :) Unsere zwei Leiter – Matthias aus Berlin und Maria aus Dresden – haben uns in zehn Tagen viele neue Kenntnisse über Motivation, interkulturelle Kommunikation und viel mehr vermittelt – einfach was man kennen muss, um in einem fremden Land zu überleben. Aber es gibt keine langweiligen Vorträge – im Gegenteil! Wir arbeiteten in kleinen Gruppen, bastelten Posters, spielten Spiele – einfach informelle Bildung. Am tollsten war aber das gemeinsame Kochen. Jeden Abend hatte eine andere kleine Gruppe Küchendienst, die das Abendessen für die Teilnehmer kochen mussten. Demnach konnten wir also jeden Abend verschiedene nationale Spezialitäten kosten! Bis in die späte Nacht haben wir danach noch Billard oder Tischfußball gespielt. Während der zehn Tage haben wir uns zu so einer guten Gruppe entwickelt, dass der Abschied am Ende des Seminars sehr emotional war. Wir haben uns aber versprochen, dass wir uns in den Städten besuchen, wo wir jetzt an unserem EFD-Projekt arbeiten.

Schon ein paar Wochen später haben wir die erste Begegnung in Thüringen organisiert, und zwar in Weimar. Xuewen aus China, die dort an ihrem EFD-Projekt arbeitet, hat uns zum berühmten Zwiebelmarkt eingeladen. Wir haben auch Erfurt (hier arbeitet Hanna aus Norwegen) und Jena – neues zu Hause von Pavol aus der Slowakei, besucht.

Das vergangene Wochenende habe ich in Nürnberg verbracht. In der Organisation Fahrten-Ferne-Abenteuer arbeitet Vašek. Ganz toll kümmerte er sich das ganze Wochenende in seiner gemütlichen Wohnung in Fürth um uns. Fürth ist eine Stadt nur 15 Minuten weit entfernt von Nürnberg. Ana und Miguel aus Spanien, Xuewen aus China und ich (aus der süd-mährischen Region) haben zum ersten Mal die böhmische Spezialität – „kuba“, das heißt Graupenauflauf mit Pilzen, gekostet. Vašek hat sogar Instant-Knödel aus Tschechien für uns besorgt, also wir haben dann noch das ganze Wochenende echtes böhmisches Gulasch gegessen – sogar mit roher Zwiebel.

Am Ende eines wunderbaren Wochenendes hat uns aber eine traurige Nachricht betrübt: Václav Havel, der erste tschechische Präsident des demokratischen tschechischen Staates, ist gestorben. Václav Havel war für uns nicht nur Symbol der Samtenen Revolution des Jahres 1989 (der Übergang von dem kommunistischen zu dem demokratischen Regime). Er hat eine Moralautorität dargestellt und war eine angesehene Persönlichkeit nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland. Ruhen Sie in Frieden, Herr Präsident.

22.12.2011, Barbora Pavlíčková

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Studium Studium Cestování Reisen Blog Blog Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Kultura Kultur Němčina Deutsch News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit