EDS u Ackermann-Gemeinde Würzburg

10. 4. 2014

Evropská dobrovolná služba v rámci programu Evropské Unie Erasmus+ v česko-německé oblasti vzdělávání u Ackermann-Gemeinde Würzburg.

Od září 2014 nabízíme mladým zájemcům z České republiky příležitost, strávit jako dobrovolník jeden rok u Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu v rámci evropského programu Erasmus+.

Organizace Ackermann-Gemeinde je součástí katolické církve. Její členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů, přičemž jednají na základě křesťanské odpovědnosti za společnou Evropu.

Pokud je ti 18 – 30 let, pocházíš z Čech, mluvíš (alespoň trochu) německy a máš od září 2014 do srpna 2015 čas, můžeš se přihlásit u:

Veroniky Tomsové (ackermann-gemeinde@bistum-wuerzburg.de), která se jako koordinátorka projektů se sousedními zeměmi u Ackermann-Gemeinde Würzburg stará o dobrovolníky ve spolku pro mládež.

Co tě čeká:
• pěkný, aktivní a rozmanitý rok ve Würzburgu
• různorodé činnosti při organizaci projektů a v kanceláři, spolupráce se zaměstnanci a dobrovolníky v Ackermann-Gemeinde Würzburg
• spolupráce při vytváření různých seminářů, akcí a jiných internacionálních projektů
• spousta zkušeností v oblasti mezinárodních vztahů
tvé konkrétní činnosti:
• spolupráce při organizaci česko-německých vzdělávacích projektů s mládeží a dospělými
• podpora zaměstnanců a dobrovolníků při přípravě dalších projektů
• úprava a aktualizace webových stránek a účtu na Facebooku

A co za to:
• měsíční kapesné a peníze na stravování
• ubytování
• zdravotní pojištění
• účast na dvou seminářích pro dobrovolníky v Německu, které povedou profesionální referenti a na kterých se seznámíš s jinými dobrovolníky z celého světa
• kurz německého jazyka
• tutorku, která tě bude provázet celým rokem dobrovolníka
• Youthpass, kde budou zapsány všechny tvé pokroky a zkušenosti, které jsi za svůj dobrovolný rok získal/a

Přihlásit se můžeš s následujícími podklady:
• životopis
• motivační dopis

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2014

EFD bei der Ackermann-Gemeinde Würzburg

10. 4. 2014

Ab September 2014 bietet Ackermann-Gemeinde Würzburg die Möglichkeit für einen jungen Menschen aus Tschechien, einen einjährigen EFD im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ bei uns zu verbringen.
Die Ackermann-Gemeinde ist eine Gemeinschaft der katholischen Kirche. Sie engagiert sich für die deutsch-tschechisch-slowakische Nachbarschaft und handelt aus christlicher Verantwortung für ein gemeinsames Europa.

Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, aus Tschechien kommst, in der deutschen Sprache (Grund-)Kenntnisse hast und von September 2014 bis August 2015 Zeit hast, kannst du dich bewerben bei:

Veronika Tomsová (ackermann-gemeinde@bistum-wuerzburg.de), die als Koordinatorin für Nachbarschaftsprojekte der Ackermann-Gemeinde Würzburg Freiwillige (im Jugendverband) berät und betreut.

Dich erwartet:
• ein schönes, aktives und abwechslungsreiches Jahr in Würzburg
• verschiedenste Aufgaben bei Projekten und im Büro, in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Ackermann-Gemeinde Würzburg
• Mitgestaltung verschiedener Seminare, Veranstaltungen und anderer internationaler Projekte
• viele interkulturelle Erfahrungen

Konkrete Aufgaben der/des Freiwilligen:
• Mitgestaltung von deutsch-tschechischen Bildungsprojekten mit Jugendlichen und Erwachsenen
• Unterstützung der Haupt- und Ehrenamtlichen bei weiteren Projekten
• Bearbeitung und Aktualisierung der Homepage und des Facebook-Accounts

Du bekommst dafür:
• monatliches Taschengeld und Essensgeld
• freie Unterkunft
• Versicherung
• Teilnahme an zwei Freiwilligen-Seminaren in Deutschland, bei denen dich professionelle
Referenten unterstützen und bei denen du andere Freiwillige aus der ganzen Welt kennen lernen wirst
• einen deutschen Sprachkurs
• eine Tutorin, die dich in deinem Freiwilligenjahr begleitet
• Youthpass mit allen deinen Entwicklungen und Erfahrungen, die du in deinem Freiwilligenjahr erreicht und gesammelt hast

Du kannst dich mit folgenden Unterlagen bewerben:
• Lebenslauf
• Motivationsschreiben

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2014

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Němčina Deutsch Studium Studium Stipendia Stipendien Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch News News Cestování Reisen Semináře Seminare