Železniční exkurze pro všechny generace

4. 7. 2013

Všichni fanoušci železnice jsou srdečně zváni na česko-německou železniční exkurzi. Uskuteční se 16.-18. 8. 2013.

 

Od pradávna spojovala hustá síť dopravních cest Chebsko s jeho sousedy v Bavorsku a Sasku. V roce 1945 byla téměř všechna spojení odříznuta. Rozhodující krok vpřed znamenal jedinečný systém regionální dopravy EgroNet. Spojil Sasko, Durynsko, Bavorsko a Českou republiku a umožnil cestovat celým Euregionem Egrensis s jednotnou jízdenkou.

Jaký je aktuální stav? Jak vypadá budoucnost EgroNetu? Vydej se k jeho prozkoumání neobvyklou a napínavou cestou časem!

Kdy?
16.-18. 8. 2013

Cena
- 5 euro/den (pro české účastníky)
- zdarma pro žáky/ně a studující
- ubytování je možné zprostředkovat

Uzávěrka přihlášek
9. 8. 2013

Více informací: www.antikomplex.cz

Přihláška a program:


Akce se koná v rámci projektu Překračování hranic.

Eisenbahnexkursion für alle Generationen

4. 7. 2013

Alle Eisenbahnfans sind zu einer deutsch-tschechischen Exkursion herzlich eingeladen. Sie findet vom 16.-18.08.2013 statt.

 

Von alters her verknüpfte ein dichtes Netz von Verkehrswegen das Egerland mit seinen Nachbarn in Bayern und Sachsen. 1945 wurden fast alle Verbindungen abgeschnitten. Ein entscheidender Schritt voran zwischen den Regionen wurde mit dem einzigartigen Nahverkehrssystem EgroNet gesetzt. Es verbindet Sachsen, Thüringen, Bayern sowie die Tschechische Republik und ermöglicht mit nur einem einheitlichen Fahrschein quer durch die Euregio Egrensis zu reisen.

Wie ist der aktuelle Stand? Wohin fährt das EgroNet? Lass es uns gemeinsam erkunden auf einer ungewöhnlichen, spannenden Zeitreise!

Wann?
16.-18.08.2013

Kosten
- 10 Euro/Tag (für deutsche TeilnehmerInnen)
- kostenlos für SchülerInnen und Studierende
- Unterkunft kann vermittelt werden

Anmeldeschluss
09.08.2013

Mehr Infos: www.antikomplex.cz

Anmeldung und Programm:


Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes Grenzüberschreitungen.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Blog Blog Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen News News Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien