Česko-německé posezení na řezenských městských slavnostech

21. 6. 2013

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a Centrum Bavaria Bohemia pořádají v neděli 23. 6. 2013 od 11:00 česko-německé posezení.Uskuteční se na velkém pódiu v Thundorferstraße (před restaurací „Historische Wurstkuchl“).

Pod mottem „Unter Freunden - Mezi přáteli“ budou zástupci obou měst a česko-německé spolupráce diskutovat o partnerství města Plzně a Řezna. Plzeň a Řezno slaví letos dvacetileté jubileum partnerství. Smlouvu podepsala primátorka města Řezna Christa Meier a profesor MUDr. Zdeněk Mraček (Plzeň) 25. 9. 1993 na plzeňské radnici.

Při posezení „Unter Freunden - Mezi přáteli“ bude ve středu pozornosti dlouholeté partnerství mezi Řeznem a Plzní. Co je na tomto česko-německém partnerství tak výjimečného? Do jaké míry se odlišuje spolupráce Řezna a Plzně od ostatních partnerských měst? Jakou roli bude mít město Řezno v roce 2015, když se jeho partnerské město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury?

O tématu budou diskutovat:
- Hans Schaidinger, primátor města Řezna,
- Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů, Plzeň 2015, o. p. s.,
- Karla Zajíčková, vedoucí projektové kanceláře Obchodní a průmyslové komory Regensburg v Plzni,
- Maika Victor-Ustohal, programová manažerka Centra Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee,
- Hana Bejlková, koordinátorka česko-německého štamtiše v Řezně.

Besedu bude moderovat vedoucí Tandemu Regensburg, Thomas Rudner. Akce bude tlumočena.
Zájemci jsou na posezení srdečně zváni.

Deutsch-tschechischer Frühschoppen beim Regensburger Bürgerfest

21. 6. 2013

Am Sonntag, 23.06.13 ab 11 Uhr findet ein deutsch-tschechischer Frühschoppen statt.Organisiert wird er vom Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem Regensburg und vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee auf der großen Bühne in der Thundorferstraße (vor der Historischen Wurstkuchl).

Unter dem Motto „Unter Freunden - Mezi přáteli“ werden Vertreter aus beiden Städten und der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit über die Städtepartnerschaft zwischen Regensburg und Pilsen diskutieren.
Regensburg und Pilsen feiern in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft. Am 25.09.1993 unterzeichneten die Oberbürgermeister Christa Meier (Regensburg) und Professor MUDr. Zdeněk Mraček (Pilsen) im Rathaus Pilsen den Partnerschaftsvertrag.

Bei dem Frühschoppen „Unter Freunden - Mezi přáteli“ steht die langjährige städtepartnerschaftliche Verbindung zwischen Regensburg und Pilsen im Mittelpunkt. Was ist das Besondere an dieser deutsch-tschechischen Partnerschaft? Inwiefern unterscheidet sie sich von den anderen Städtepartnerschaften, die Regensburg und Pilsen pflegen? Welche Rolle will Regensburg im Jahr 2015 spielen, wenn die Partnerstadt Pilsen Kulturhauptstadt Europas sein wird?

Dazu werden folgende Gäste diskutieren:
- Hans Schaidinger, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
- Petr Šimon, Manager für internationale Projekte, Plzeň 2015, o. p. s.
- Karla Zajíčková,Leiterin des Regionalbüros der IHK in Pilsen
- Maika Victor-Ustohal, Programm-Management im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
- Hana Bejlková, Koordinatorin des Deutsch-Tschechischen Stammtischs Regensburg

Der Frühschoppen wird von Thomas Rudner, Leiter von Tandem Regensburg, moderiert. Die Veranstaltung wird gedolmetscht.

Im Anschluss spielt die Pilsner Jazz Band.
Interessierte sind zum Frühschoppen herzlich eingeladen.

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Studium Studium Němčina Deutsch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch News News Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit