Česko-německý workcamp v Národním parku České Švýcarsko

29. 4. 2013

Pokud se zajímáš o přírodu a Německo, přihlas se na česko-německý workshop.

Termín: 3. – 8. září 2013
Místo: sídlo Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě
Účastníci: mladí lidé z Německa a České republiky ve věku od 18 do 28 let

Náplň workcampu:
- pomoc při výstavbě naučné stezky
- exkurze do přírody národního parku
- návštěva interaktivní expozice v Domě Českého Švýcarska
- pohodové večery u táboráku
- česko-německá jazyková animace

Přihlas se do 30. 7. 2013 na adrese: workcamps-nlpz@lanu.de

Plakát

Deutsch-tschechisches Workcamp im Nationalpark Böhmische Schweiz

29. 4. 2013

Wenn du dich für Natur und Tschechien interessierst, melde dich zum deutsch-tschechischen Workshop an.

Termin: 3.– 8. September 2013
Ort: Gelände der Nationalpark-Verwaltung in Krásná Lípa, Tschechien, Nationalpark Böhmische Schweiz
Teilnehmer: deutsche und tschechische junge Erwachsene von 18 bis 28 Jahren

Inhalt:
- Hilfe bei dem Aufbau eines Lehrpfades
- Exkursion im Nationalpark Böhmische Schweiz
- Besuch des Nationalparkinfozentrums „Haus der Böhmischen Schweiz“
- Gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer
- Deutsch-tschechische Sprachanimation

Anmeldung bitte bis 30.7.2013 per E-Mail workcamps-nlpz@lanu.de

Plakat

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Cestování Reisen Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Kultura Kultur Semináře Seminare