Europemobility Video Contest

4. 7. 2013

Jsi mobilní a máš chuť ukázat ostatním své zážitky v krátkém filmu? Chceš vyhrát výlet do Bruselu?

 

Zúčastnit se můžou všichni účastníci libovolné zahraniční stáže - organizované v rámci některého z mnoha evropských programů na podporu mobility (např. Mládež v akci, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius) nebo podniknuté na vlastní pěst. Téma je volné. Buď prostě kreativní!

Pravidla
- Videa musí být dlouhá 1-3 minuty.
- Autorem videa musíš být ty.
- Jazyk: angličtina, popř. s anglickými titulky.
- Je třeba respektovat autorská práva.

Co můžeš vyhrát
- 500 euro (1. cena)
- šestkrát výlet do Bruselu (v listopadu 2013)
- iPad

Uzávěrka pro zasílání videí: 31. 8. 2013

Všechny informace a přihlášku najdeš na www.europemobility.tv.

Europemobility Video Contest

4. 7. 2013

Bist du mobil und hast du Lust, deine Erlebnisse in einem kurzen Film zu zeigen? Möchtest du einen Ausflug nach Brüssel gewinnen?

 

Der Wettbewerb ist offen für alle, die ein Praktikum im Ausland gemacht haben - entweder im Rahmen eines der vielen europäischen Programme, die die Mobilität unterstützen (z.B. Jugend in Aktion, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), oder auf eigene Hand. Das Thema ist frei wählbar. Sei einfach kreativ!

Regeln
- Das Video soll 1-3 Minuten lang sein.
- Es muss von dir produziert werden.
- Sprache: Englisch, oder mit englischen Untertiteln.
- Urheberrechte müssen respektiert werden.

Was kannst du gewinnen?
- 500 Euro (1. Preis)
- 6 Mal Ausflug nach Brüssel (im November 2013)
- iPad

Einsendeschluss: 31.08.2013

Alle Informationen und Anmeldung: www.europemobility.tv

Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Blog Blog Čeština Tschechisch Semináře Seminare Kultura Kultur Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Němčina Deutsch