Evropa - jak ji můžeme společně utvářet?

2. 4. 2013

Goethe-Instituty v Německu a Nadace Würth zvou mladé Evropanky a Evropany ve věku od 18 do 23 let na zajímavou cestu do Německa.

 

Během desetidenního workshopu poznáš osobně zástupce německého hospodářství a politiky a můžeš s nimi diskutovat o Evropě. Diskuze se budou konat ve firmách a na ministerstvech.

Sleduješ politický a hospodářský vývoj?
Máš chuť o těchto tématech diskutovat s dalšími mladými Evropany, manažery a politiky a rozvíjet nové nápady?
Mluvíš německy na úrovni B2?
Je ti 18 až 23 let?
Máš čas na konci října? (21. 10. 2013 – 1. 11. 2013)

Pokud ano, zašli do 21. dubna 2013 na adresu europaworkshop@goethe.de přihlášku a motivační dopis v němčině.

Co má být v přihlášce uvedeno?
Kdo jsi, co děláš a proč by ses workshopu rád/a zúčastnil/a. Nezapomeň uvést svoji adresu a věk. Maximální délka přihlášky: 1 stránka.

Náklady:
0,- Kč
- Náklady na cestu, ubytování ve dvoulůžkových pokojích, stravování a malé kapesné hradí Goethe-Institut a Nadace Würth.

Kam přesně se pojede?
Do Goethe-Institutu ve městě Schwäbisch Hall (Bádensko-Württembersko) a o víkendu na dvoudenní exkurzi do Mnichova.

Více informací najdeš na www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/cs10778664.htm.

Europa – wie können wir es gemeinsam gestalten?

2. 4. 2013

Die Goethe-Institute in Deutschland und die Stiftung Würth laden junge Europäerinnen und Europäer zwischen 18 und 23 Jahren zu einer spannenden Reise nach Deutschland ein.

 

Während eines zehntägigen Workshop haben junge Menschen die Möglichkeit, namhafte Vertreter der deutschen Wirtschaft und Politik kennen zu lernen und mit ihnen über Europa zu diskutieren. Die Diskussionen finden in Unternehmen und Ministerien statt.

Verfolgst du die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen?
Hast du Lust, mit anderen jungen Europäern, Managern und Politikern darüber zu diskutieren und Ideen zu entwickeln?
Sprichst du Deutsch auf Niveau B2?
Bist du zwischen 18 und 23 Jahren alt?
Und hast du Ende Oktober Zeit? (21.10.2013 – 01.11.2013)

Dann schicke uns bis zum 21. April 2013 deine Bewerbung und ein Motivationsschreiben (auf Deutsch) an folgende Adresse: europaworkshop@goethe.de.

Was soll in der Bewerbung stehen?
Wer du bist, was du machst und warum du gerne teilnehmen würdest. Und natürlich dein Alter und deine Adresse. Bitte nicht mehr als eine Seite.

Kosten:
0 EUR
- Die Reisekosten, Übernachtung in einem Zweibettzimmer, Verpflegung sowie ein kleines Taschengeld werden vom Goethe-Institut und der Stiftung Würth übernommen.

Wo genau geht die Reise hin?
Zum Goethe-Institut in Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg) und am Wochenende zu einer zweitägigen Exkursion nach München.

Mehr Infos findest du unter www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/de10778664.htm.

Kultura Kultur News News Stipendia Stipendien Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog