Evropská dobrovolná služba v Řezně

4. 2. 2014

Také tento rok hledá Tandem Regensburg nové dobrovolníky!

Náplň činnosti:
Dva dobrovolníci/dobrovolnice v Regensburgu spravují společně s dalším německým dobrovolníkem v Plzni česko-německý internetový portál pro mladé lidi www.ahoj.info. Jejich úkolem je publikovat články a informace k česko-německým akcím, seminářům a dalším tématům pro mladé lidi. Dále ve tříčlenném týmu samostatně organizují dva až tři vícedenní vzdělávací semináře pro mládež k tématu vlastní volby. Jako plnohodnotní členové týmu se také účastní různých dalších aktivit Koordinačního centra.

Výhodou uchazeče / uchazečky je:
- zájem o práci s mládeží a česko-německou spolupráci,
- zájem o on-line žurnalistiku,
- základní znalosti němčiny,
- komunikativní a otevřená osobnost, schopnost nalézt radost v práci ve dvojjazyčném týmu.

Podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště mimo Německo.

Rámcové podmínky:
Dobrovolná služba trvá 12 měsíců od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Týdenní pracovní doba je 35 hodin. Dobrovolník obdrží měsíční kapesné, stravné, ubytování, jazykový kurz a dva dny dovolené za každý měsíc. Více informací naleznete na www.evsproject.ahoj.info.

Jak se přihlásit:
- průvodní dopis, životopis a motivační dopis
- uzávěrka pro zasílání přihlášek je 31. března 2014
- přihlášky prosím zasílejte v němčině nebo angličtině e-mailem paní Kathrin Freier na adresu freier@tandem-org.de

Koho kontaktovat:
Dotazy k projektu a přihlášky zasílejte Kathrin Freier (freier@tandem-org.de). S obecnými dotazy k Evropské dobrovolné služby se obraťte na Alexandera Klozara (klozar@tandem.adam.cz).

Bližší info k EDS ti rádi poskytnou současní dobrovolníci v Regensburgu Petr (petr@ahoj.info) a Míša (michaela@ahoj.info).

Europäischer Freiwilligendienst in Pilsen

4. 2. 2014

auch dieses Jahr ist Tandem Pilsen wieder auf der Suche nach eine/m/r neuen Freiwilligen. Insformationen zu den dazugehörigen Rahmenbedingungen findest du hier

Der Arbeitsbereich:
Der/Die Freiwillige in Pilsen betreut gemeinsam mit zwei weiteren tschechischen Freiwilligen in Regensburg das deutsch-tschechische Jugendportal www.ahoj.info. Seine/Ihre Aufgabe ist es, das Portal mit Veranstaltungstipps, anstehenden Seminaren und Informationen zu aktuellen Themen für junge Menschen auf dem neuesten Stand zu halten. Weiter organisieren die Freiwilligen gemeinsam zwei bis drei eigene Bildungsseminare zu einem Thema ihrer Wahl. Als vollwertige Teammitglieder beteiligen sie sich außerdem an verschiedenen Veranstaltungen des Koordinierungszentrums.
Von Vorteil für den/die Bewerber/-in sind:
-     Interesse an Jugendarbeit und deutsch-tschechischer Zusammenarbeit
-     Interesse für Online-Journalismus
-     sichere Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse der tschechischen Sprache bzw. das Interesse, Tschechisch  zu lernen
-     der/die Bewerber/-in sollte kommunikativ und aufgeschlossen sein und Spaß an der Arbeit in einem binationalen Team haben
-     Bedingung sind Wohnsitz außerhalb Tschechiens und Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Rahmenbedingungen:
Die Dauer des Aufenthalts beträgt 12 Monate vom 1. September bis 31. August. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Der/die Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Monat. Weitere Informationen finden Sie unter www.evsproject.ahoj.info.

Bewerbung:
-     formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben
-     Bewerbungsschluss: 31. März 2014
-     bitte senden Sie die Bewerbung via E-Mail an Alexander Klozar (klozar@tandem.adam.cz)

Ansprechpartner:
Fragen zum Projektinhalt beantwortet Ihnen gerne Michaela Veselá (vesela@tandem.adam.cz). Bewerbungen und allgemeine Fragen zum Europäischen Freiwilligendienst richten Sie bitte an Alexander Klozar (klozar@tandem.adam.cz).

Auch die aktuelle Freiwillige im Projekt ahoj.info beantwortet euch gerne Fragen zu ihrem europäischen Freiwilligenjahr in Pilsen
Kontakt:  johanna@ahoj.info

News News Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Studium Studium Cestování Reisen Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Němčina Deutsch Čeština Tschechisch