Proto (ne)jdu k volbám!

7. 1. 2015

Toto téma nese 5. Evropská soutěž o nejlepší esej pod záštitou německého velvyslance v Praze Dr. Arndta Freiherr Freytaga z Loringhovenu a českého velvyslance v Berlíně Tomáše Podivínského.

Na 1-3 stranách A4 mohou vysokoškolští studenti a doktorandi z Německa, Rakouska, Česka a Slovenska představit svou motivaci, popř. nemotivaci pro to, jít k volbám. Vítězové, které zvolí porota složená ze zástupců německých a českých institucí, získají kromě hlavní ceny ve výši 500 euro (2. místo: 300 euro, 3. místo: 200 euro) také možnost představit svou esej v rámci XXIV. Brněnského symposia „Dialog uprostřed Evropy“, které se koná od 27. do 29. března 2015.

Své práce zasílejte do 23. února v němčině, češtině nebo slovenštině na adresu essay@ackermann-gemeinde.de.  Nezapomeňte uvést jméno, adresu, e-mail, věk, univerzitu, studijní obor a telefonní číslo.

Darum gehe ich (nicht) zur Wahl!

7. 1. 2015

Dieses Thema trägt der 5. Europäische Essaywettbewerb unter der Schirmherrschaft des deutschen Botschafters in Prag, Dr. Arndt Freiher Freytag von Loringhoven, und des tschechischen Botschafters in Berlin,Tomáš Podivínský.

Auf 1-3 DINA4-Seiten können Hochschulstudenten und Doktoranden aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei ihre Motive bzw. Nicht-Motive für die Wahl darstellen. Den Gewinnern, die von einer Jury aus Repräsentanten deutscher und tschechischer Institutionen gewählt werden, winkt nicht nur der Hauptpreis in Höhe von 500 Euro (2. Platz: 300 Euro, 3. Platz: 200 Euro), sondern auch die Möglichkeit, ihre Essays im Rahmen des XXIV. Brünner Symposiums „Dialog in der Mitte Europas“ vom 27. – 29. März 2015 vorzustellen.

Einsendungen können bis zum 23. Februar in deutscher, tschechischer oder slowakischer Sprache mit Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Alter, Universität, Studienfach und Telefonnummer an essay@ackermann-gemeinde.de geschickt werden.

Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen