Festival mládežnických filmů JUFINALE 2013

3. 7. 2013

Je ti méně než 26 let, jsi z Česka nebo z Bavorska a baví tě natáčení filmů? Zúčastni se JUFINALE!

 

JUFINALE je bavorský festival mládežnických filmů, jehož se můžou zúčastnit všichni mladí filmoví tvůrci z Bavorska a v některých oblastech i z České republiky. Vyloučeny jsou však komerční a profesionální skupiny. Přihlášené filmy musí vzniknou mezi zářím 2011 a zářím 2013 a nesmějí být delší než 30 minut.

Hornofrancké JUFINALE je poprvé otevřeno i pro filmy z Karlovarského a Plzeňského kraje a pro česko-německé koprodukce. V Horní Falci je připravena česko-německá filmová cena pro nejlepší krátký film, který společně vytvořili mladí lidé z Česka a z Horní Falce.

V rámci JUFINALE proběhne od 22. do 24. 11. 2013 česko-německé setkání mládeže.

Uzávěrka přihlášek: 13. 9. 2013 (Horní Franky), resp. 23. 9. 2013 (Horní Falc).

Ceny budou uděleny na konci listopadu 2013.

Všechny důležité informace najdeš na www.jufinale.de a v letácích přiložených níže. V případě hornofranckého JUFINALE další informace ráda poskytne Martina Petrakovičová (petrakovicova@tandem.adam.cz).

Leták s přihláškou Horní Falc (německy)
Leták s přihláškou Horní Franky (česky)
Leták Horní Franky (česky)

Jugendfilmfestival JUFINALE 2013

3. 7. 2013

Bist du unter 26 Jahre alt, aus Bayern oder Tschechien und drehst du gerne Filme? Nimm an der JUFINALE teil!

 

JUFINALE ist ein bayerisches Jugendfilmfestival, an dem alle jungen Filmemacher aus Bayern und in einigen Bezirken auch aus Tschechien teilnehmen können. Ausgeschlossen sind jedoch kommerziell oder profesionell arbeitende Gruppen. Zugelassen sind Filme, die nach September 2011 produziert wurden, und sie sollten nicht länger als 30 Minuten sein.

In der JUFINALE Oberfranken sind das erste Mal auch Produktionen aus den Bezirken Karlsbad und Pilsen und deutsch-tschechische Co-Produktionen willkommen. In der Oberpfalz gibt es einen deutsch-tschechischen Jugendfilmpreis für den besten Kurzfilm, der von Jugendlichen aus der Oberpfalz und Tschechien gemeinsam produziert wurde.

Daneben findet im Rahmen der JUFINALE eine deutsch-tschechische Jugendbegegnung statt (22.-24.11.2013).

Anmeldeschluss ist der 13.09.2013 (Oberfranken) bzw. der 23.09.2013 (Oberpfalz).

Die Preise werden Ende November 2013 vergeben.

Alle wichtigen Informationen sowie Anmeldeformulare findest du unter www.jufinale.de und in den unten angehängten Flyern.

Flyer + Anmeldeformular Oberfranken
Flyer + Anmeldeformular Oberpfalz

Semináře Seminare Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Studium Studium Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur News News Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview