Volná místa pro dobrovolníky

10. 6. 2016


...v česko-německém prostředí
... od - Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH -
...pro mladé lidi z Německa, věk mezi 17 až 26 lety

Uzávěrka přihlášek: tak brzy, jak jen to půjde (stále ještě hledáme několik zájemců)

Nabídky práce:

Školky
Školy a učiliště
Práce s mládeží
Kultura
Životní prostředí / Ochrana přírody

Infromace k mezinárodí dobrovolné práci v České Republice:

Zsíkáš kapesné, pojištění a podporu při řešení jakýchkoli problémů. Během vícedenních seminářů vylepšíš a posilníš spolu s dalšími dobrovolníky v ČR své schopnosti a dovednosti. I na tvé zájmy a přání se bere ohled!

Doba trvání: 1. září 2016 až 31. srpen 2017
Pracovní doba: 35 hodin týdně

Od zájemců o dobrovolnou službu očekáváme zájem jak o jazyk, tak i kulturu v Česku. K tomu tě tedy čeká i získání základních znalostí českého jazyka.

 

Podrobnější informace a podklay k přihlášce najdeš na:
http://www.parisax-freiwilligendienste.de/informationen-tschechische-republik.html
 

Freie Freiwilligendienststellen

10. 6. 2016


... im deutsch-tschechischen Tätigkeitsbereich
...von - Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH –
...für junge Menschen zwischen 17 und 26 Jahre aus Deutschland

Bewerbungsschluss: so schnell wie möglich (es werden noch Interessierte für freie Plätze gesucht)

Einsatzmöglichkeiten:

Kindergärten
Schulen und Berufsschulen
Jugendarbeit
Kultur
Umwelt/Naturschutz

Informationen zum Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) in der Tschechischen Republik:

Du bekommst Taschengeld, Versicherung und erhältst bei Problemen immer Unterstützung. In mehrtägigen Bildungsseminaren kannst du gemeinsam mit den anderen Freiwilligen deine fachlichen und persönlichen Fähigkeiten stärken. Deine Interessen und Wünsche finden dabei Berücksichtigung - Mitgestalten erwünscht!

Dauer: 1.September 2016 bis 31. August 2017
Arbeitszeit: 35 Stunden pro Woche

Wer im IJFD mitmachen möchte, sollte sich grundsätzlich für unser Nachbarland Tschechien sowie dessen Sprache und Kultur interessieren. Zudem solltest du bereit sein, vorbereitend Grundkenntnisse der tschechischen Sprache zu erwerben.

 

Alle Infos zu Einsatzstellen und Bewerbungsunterlagen unter:
http://www.parisax-freiwilligendienste.de/informationen-tschechische-republik.html
 

Studium Studium Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Němčina Deutsch Blog Blog Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Kultura Kultur News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement