Frohveselé Váhnochten

16. 12. 2015

Dnes máte možnost naučit se pár německých slovíček, která se točí okolo tématu Vánoce.

Jednoduše si přečtěte následující text a pokuste se porozumět všem slovům.

Pokud byste si někdy nevěděli rady, můžete samozřejmě rychle nakouknout do německého textu, nebo si v něm po přečtení zkontrolovat, jestli jste překladu německých slovíček správně porozuměli.

 

Čekání na WEIHNACHTEN není pro malé, a někdy ani pro velké KINDER zrovna lehké. Občas to nezachrání ani každodenní otevírání okýnek ADVENTSKALENDER, ani zapalovaní KERZE každou ADVENT neděli. Když pak ale napadne první SCHNEE, můžete se zabavit stavěním SCHNEEMANN nebo jízdou na SCHLITTEN. Kromě toho je WINTER tím nejlepším ročním obdobím na to,  zachumlat se do deky, pít čaj a koukat na MÄRCHEN. Když se pak příblíží večer 24. DEZEMBER, sejde se celá FAMILIE dohromady. Neříká se nadarmo: „WEIHNACHTEN – svátek LIEBE“
Rozsvicují se světla ná WEIHNACHTSBAUM, jí se PLÄTZCHEN, zpívají se LIEDER a samozřejmě se rozbalujou GESCHENKE.

____________________

A kdo při hodinách němčiny nepochytil úplně všechno, může si při tomto malém cvičení otestovat své znalosti o již naučená vánoční slovíčka.

Co znamenají jednotlivá slova, která jsou z německých slovíček a jejich českého překladu poskládána?

VÁHNOCHTEN

KINDĚTI

ADVENTKALENDÁŘE

KERZVÍČKY

ADVENTNÍ

SCHNÍH

SCHNEEHULÁKA

SÁŇLITKÁCH

WINTERMA

POHÁDCHEN

PROZEMBRA

FAMILINA

LIEBSKY

VÁHNOCHNÍM BAUMEČKU

CUKRLETZCHEN

LIEDSNIČKY

DÁRKSCHENKE

____________________

A nesmějte se!!

 

Frohveselé Váhnochten

16. 12. 2015

Heute habt ihr die Möglichkeit ein paar neue tschechische Vokabeln rund um das Thema Weihnachten kennenzulernen.

Lest euch einfach den Text durch und versucht alle Wörter zu verstehen.

Wenn ihr mal nicht weiterwisst, dann könnt ihr selbstverständlich auch kurz zum tschechischen Text rüberlunzen oder ihr kontrolliert einfach nach dem Lesen, ob ihr mit der Übersetzung der tschechischen Vokabeln richtiggelegen habt.

 

Das Warten auf VÁNOCE fällt vielen kleinen und manchmal auch großen DĚTEM nicht gerade leicht. Da hilft es manchmal auch nicht jeden Tag ein Türchen des ADVENTNÍHO KALENDÁŘE zu öffnen oder jeden Adventssonntag eine SVÍČKU anzuzünden. Wenn dann allerdings der erste SNÍH fällt kann man sich die Zeit auch mit SNĚHULÁKEM bauen oder SÁŇKY fahren vertreiben. Außerdem ist der ZIMA, die beste Jahreszeit um sich  wunderbar unter einer Decke verkriechen, ČAJ trinken und POHÁDKY schauen zu können. Wenn dann der Abend des 24. PROSINCE naht, kommt die ganze RODINA zusammen. Nicht umsonst sagt man: „VÁNOCE – das Fest der LÁSKA“
Es werden die Lichter vom VÁNOČNÍHO STROMEČKU angezündet, CUKROVÍ gegessen, PÍSNIČKY gesungen und natürlich DÁRKY ausgepackt.

____________________

Und wer nicht genug vom Tschechisch lernen bekommen kann, der kann bei dieser kleinen Übung sein Wissen über die gelernten Weihnachts-Vokabeln testen.

Was bedeuten die einzelnen Wörter, die aus der tschechischen Vokabel und der jeweiligen deutschen Übersetzung zusammengesetzt sind?

VÁHNOCHTEN

KINDĚTI

ADVENTKALENDÁŘE

KERZVÍČKY

ADVENTNÍ

SCHNÍH

SCHNEEHULÁKA

SÁŇLITKÁCH

WINTERMA

POHÁDCHEN

PROZEMBRA

FAMILINA

LIEBSKY

VÁHNOCHNÍM BAUMEČKU

CUKRLETZCHEN

LIEDSNIČKY

DÁRKSCHENKE

____________________

Und nicht schummeln!!

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Čeština Tschechisch News News Stipendia Stipendien Cestování Reisen Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog