Fórum „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie“

2. 4. 2013

Fórum, které se uskuteční 11. dubna, nabízí přehled o aktuálních výzkumech a vědeckých pracích s přeshraniční tematikou.

 

Do půlky ledna měli studenti a absolventi příležitost zaslat své závěrečné práce s odpovídajícím zaměřením do Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, aby je následně představili široké veřejnosti (jak jsme dříve informovali).

Práce se zabývají různými tématy a budou představeny ve čtyřech blocích:
Blok I: Kulturní a hospodářská témata, německá menšina a vyhnanci
Blok II: Představení projektů a vyhledávání nových partnerů pro projekty
Blok III: Jazykověda
Blok IV: Literatura, zaniklé obce, umění

Datum: 11. dubna 2013 (čtvrtek)
Čas: 10:00-18:00
Místo: Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, Freyung 1, 92539 Schönsee

Kyvadlová doprava z Řezna a Plzně do Schönsee je zajištěna. Prosíme o nahlášení zájmu o její využití.

Podrobnosti najdeš na www.bbkult.net/kalender/details/13360387009005.html.

Forum „Wissenschaft ohne Grenzen 2013 - grenzüberschreitende Studien im Fokus“

2. 4. 2013

Bei diesem Forum am 11. April bekommst du einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten/Forschungen auf grenzüberschreitendem Gebiet.

 

Bis Mitte Januar hatten Studierende und Absolventen die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten, welche sich mit grenzüberschreitenden Themen befassen mussten, im Centrum Bavaria Bohemia Schönsee (CeBB) einzureichen, um sie einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen (wir berichteten).

Die Arbeiten umfassen verschiedenen Themen, welche in vier Blöcken prästentiert werden:
Block I: Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen, deutsche Minderheit und Vertriebene
Block II: Projektvorstellungen und Suche nach Projektpartnern
Block III: Untersuchungen zur deutschen und tschechischen Sprache
Block IV: Literatur, untergegangene Ortschaften, Kunst

Datum: 11. April 2013 (Donnerstag)
Uhrzeit: 10-18 Uhr
Adresse: Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee, Freyung 1, 92539 Schönsee

Zur Veranstaltung werden Busshuttles von Regensburg und Pilsen nach Schönsee organisiert. Bitte anmelden!

Alle Details auf der Website: www.bbkult.net/kalender/details/13360387009005.html

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Studium Studium Cestování Reisen Čeština Tschechisch News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Němčina Deutsch Semináře Seminare