GFPS stipendium pro praktikum u Fermat Group a.s. v Praze - zimní semestr 2013/14

11. 3. 2013

Získej zkušenosti v mezinárodním obchodě u renomovaného českého výrobce Fermat Group, a.s. (www.fermatmachinery.cz)
v pozici Export Representative
- podporováno stipendiem od GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Tvé úkoly:
- kontakt/jednání se zahraničními obchodními zástupci a zákazníky
- tlumočení/překlad
- akvizice zákazníků a dodavatelů
- organizace a účast na služebních cestách do zahraničí a na veletrzích
- příprava nabídek, technická dokumentace
- zpracování otázek od zákazníků a Sales Management
- asistence při školeních, účast na školeních k dalšímu vzdělávání

Co nabízíme:
- stipendium ve výši 480 euro za měsíc
- osobní poradenství a podporu
- dva semináře s ostatními praktikanty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska

Co očekáváme:
- komunikativní znalost angličtiny, znalost češtiny (nutné pro studium)
- spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, komunikační schopnosti a schopnost prosadit se
- ochotu cestovat (zahraniční služební cesty), řidičský průkaz skupiny B
- bakalářské vzdělání (technické zaměření výhodou)
- zájem o kulturu a společnost Česka
- imatrikulaci na nějaké německé univerzitě

Další informace ke stipendiu, výběrovým kritériím a přihlašování najdeš na: http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Období: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014
Pracovní doba: tři dny v týdnu pracuješ pro společnost Fermat Group, dva dny v týdnu se věnuješ studiu na univerzitě v Praze

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2013

GFPS Praktikumstipendium bei der Fermat Group, a.s. in Prag - Wintersemester 2013/14

11. 3. 2013

Sammle Erfahrungen im internationalen Handel als Export Representative beim renommierten tschechischen Werkzeughersteller Fermat Group, a.s. (www.fermatmachinery.cz)
– unterstützt durch ein Praktikumsstipendium von GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Deine möglichen Aufgaben:
- Kontakt/Verhandlungen mit ausländischen Handelsvertretern und Kunden
- Dolmetschen/Übersetzen
- Kunden- und Lieferantenakquise
- Organisation von und Teilnahme an Auslandsreisen, Teilnahme an Messen
- Vorbereitung von Angeboten, technische Dokumentation
- Bearbeitung von Kundenanfragen und Sales Management
- Assistenz bei Schulungen, Teilnahme an Schulungen zur Weiterqualifikation

Was wir bieten:
- Stipendium in Höhe von 480 Euro im Monat
- persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort
- zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus

Was wir erwarten:
- verhandlungssicheres Englisch, Tschechischkenntnisse für das Studium
- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Selbstständigkeit, Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit
- Reisebereitschaft (Auslandsdienstreisen), PKW-Führerschein
- Bachelor-Abschluss (technische Spezialisierung von Vorteil)
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Weitere Informationen zum Stipendium, den Auswahlkriterien und zum Bewerbungsverfahren findest Du unter http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Zeitraum: 1.09.2013 - 31.01.2014
Arbeitszeiten: drei Tage/ Woche arbeitest Du für die Fermat Group, zwei Tage/ Woche Studium an einer Universität in Prag
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2013

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Cestování Reisen News News Stipendia Stipendien Blog Blog Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium