goEast – festival středo- a východoevropského filmu

13. 2. 2015

Zajímáš se o středo- a východoevropský film a zdá se ti, že rozmanitost a bohatost středo- a východoevropských kin se příliš málo dostává do povědomí veřejnosti na Západě?

Pak navštiv goEast – festival středo- a východoevropského filmu!

Filmový festival, pořádaný Německým filmovým institutem, slaví 15 let! Sedm dní, od 22.04. do 28.04.2015, bude ve Wiesbadenu prezentována středo- a východoevropská filmová tvorba. Bude představeno kolem 140 hraných, dokumentárních a krátkých filmů, které budou rozděleny do sedmi festivalových dnů a mnoha sekcí a budou určeny jak odborníkům, tak i domácímu publiku. Na pozadí společensko-politických, estetických a teoretických filmových debat budou ukázány aktuální tendence, nová stanoviska a filmové historické rarity. Tento rok se dostává tvorba filmů do období konfliktu a stává se prostředkem vytváření míru a demokratizace.

Pozoruhodné, osobité a angažované filmy, které v běžných kinech jen těžko dostanou šanci, získají možnost představit se publiku.Vysoká kvalita programu a skvělá atmosféra festivalu nadchnou mezinárodní hosty, reprezentanty z filmové branže i domácí publikum.

Další informace a program najdeš zde.                        

goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films

13. 2. 2015

Du interessierst dich für mittel- und osteuropäischen Film und findest, dass die Vielfalt und der Reichtum mittel- und osteuropäischen Kinos im Westen viel zu wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist?

Dann schau doch mal beim goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden vorbei!

Das vom Deutschen Filminstitut veranstaltete Filmfestival wird 15! Sieben Tage lang, vom 22.04. bis zum 28.04.2015, wird in der Landeshauptstadt Wiesbaden das mittel- und osteuropäische Filmschaffen präsentiert. Dabei adressieren die rund 140 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die sich über sieben Festivaltage und ebenso viele Sektionen verteilen, FachbesucherInnen und heimisches Kinopublikum gleichermaßen. Vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer, filmästhetischer und filmtheoretischer Debatten werden aktuelle Tendenzen, neue Positionen und filmhistorische Raritäten gezeigt. Dieses Jahr steht das Filmemachen in Konfliktzeiten und als Mittel der Friedensbildung und Demokratisierung im Zentrum.

Bemerkenswerte, eigenwillige und engagierte Filme, die im regulären Kinobetrieb kaum eine Chance haben, bekommen hier ihre Öffentlichkeit. Die hohe Qualität des Programms und die besondere Festivalatmosphäre begeistern internationale Gäste, Vertreterinnen der Filmbranche und das heimische Kinopublikum.

Weitere Informationen und das Programm findest du hier.

Čeština Tschechisch Kultura Kultur Cestování Reisen Semináře Seminare Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Blog Blog Studium Studium News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview