Hledají se účastníci na setkání mládeže

26. 2. 2015

Institut Terezínské iniciativy v Praze hledá pro dvoudenní mezinárodní setkání mládeže, které se koná od 24. do 25. dubna v Liberci, mladé lidi ve věku 16 až 19 let.

Tématem setkání jsou zapomenutá místa nucené práce na Liberecku, Jablonecku, Žitavsku a v polském příhraničí. V Liberci se setká 40 mladých lidí (20 z Česka a 20 z Německa). V první den setkání proběhne exkurze na místa nucené práce v Čechách a Sasku (Jablonec/Chrastava v Česku, Žitava v Německu).

Během exkurze a následného workshopu, k němuž budou přizváni externí specialisté, se účastníci zamyslí, jak jsou místa nucené práce dneska připomínána či naopak zapomínána.

Organizační záležitosti:

  • veškeré náklady (včetně dopravy) budou hrazeny organizátory
  • účastníci budou ubytováni na studentské koleji v Liberci
  • přednášky i exkurze budou simultánně tlumočeny
  • začátek semináře 24. dubna: ca 10 hodin
  • konec semináře 25. dubna: ca. 17 hodin

Uzávěrka přihlášek: 18.03.2015

Kontakt:

Mgr. Iva Krupauerová
e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
tel: +420 485 246 147

 

Jugendliche für eine internationale Jugendbegegnung gesucht

26. 2. 2015

Das Institut Theresienstädter Initiative in Prag sucht Jugendliche aus Deutschland für eine internationale Jugendbegegnung, die von 24. bis 25. April in Liberec (Nordböhmen) stattfinden sollte.

Das Thema des Projektes sind vergessene Orte der NS-Zwangsarbeit. Im Rahmen der Begegnung treffen  40 junge Leute (im Alter zwischen 16 und 19 Jahre, 20 aus Tschechien und 20 aus Deutschland) in Liberec (Reichenberg). Während des ersten Tages der Begegnung absolvieren die Teilnehmer eine Exkursion zu Orten der NS-Zwangsarbeit in Böhmen und Sachsen (Jablonec/Chrastava in Tschechien, Zittau in Deutschland).

Durch die Exkursion und anschließende interaktive Workshops werden die Teilnehmer an das Thema NS-Zwangsarbeit und die Erinnerung an die mit ihr verbundenen Orte in der Region herangeführt. Die gewonnen Eindrücke werden am zweiten Tag in Workshops und Diskussionsrunden, zu denen externe Spezialisten eingeladen werden, weiter entwickelt.

Organisatorisches:

  • alle Kosten (einschließlich An- und Abreise) werden vom Organisator bezahlt
  • die Teilnehmer werden in einem Studentenwohnheim in Liberec untergebracht
  • die Veranstaltung wird deutsch-tschechisch simultan gedolmetscht
  • Beginn des Seminars am 24. April: ca. 10 Uhr
  • Ende des Seminars am 25. April: ca. 17 Uhr

Anmeldeschluss: 18.03.2015

Kontakt:

Mgr. Marie Zahradníková
Institut Terezínské iniciativy
tel.: +420 608 611 787, e-mail: marie.zahradnikova@terezinstudies.cz

News News Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Studium Studium Cestování Reisen Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement