Impressionen einer Freiwilligen, Teil 8 - Container der Welt - Kontejner k světu

12. 7. 2013

Cesta evropskými kulturami v jednom kontejneru.

 

Mnohý návštěvník Plzně se teď možná diví, proč je město plné stavebních kontejnerů. Bude se tu snad stavět něco nového?

Nikoli, tyto kontejnery jsou součástí projektu „Kontejnery k světu“, jenž se koná mj. v Praze, Brně a Olomouci a v jehož rámci je možné na různých místech narazit na řadu kontejnerů s rozličnými funkcemi. Někdy slouží jako kavárna, jindy jako obchůdek se šperky nebo - jako v případě multikulturního kontejneru - k představení nejrůznějších kultur světa. V nejlepším případě těmi, kdo v daných kulturách vyrostli.

Jana a já jsme byly požádány, zda bychom nemohly převzít „německé dny“. A to jsme taky udělaly. Po celé čtyři dny nás podporovali další Němci a Češi, abychom nemusely být v kontejneru od 13 do 19 hodin samy. Každý z oněch čtyř dnů jsme pojaly trošku jinak. Dvakrát jsme nabídly filmový večer, vymyslely jsme všelijaké kvízy a každý den jsme měnily náš slogan.

Před naším kontejnerem byl k dispozici stolní fotbal, který jsme zajistily a který si (za pěkného počasí) návštěvníci velmi oblíbili. Bohužel jsme ho nemohly využít během všech čtyř dnů, protože pršelo pořád víc a taky byla stále větší zima (naštěstí jsme měly vařič a mohly jsme si připravovat čáj, neboť v kontejneru nebylo právě velké teplo).

Aby mohli lidé putovat od kontejneru ke kontejneru, zajistili pořadatelé koloběžky. Ty si mohli Plzeňané na určitý čas půjčit. Náš kontejner byl jakousi výpůjční stanicí, což nám zajišťovalo i přes déšť po celý den návštěvníky. Přesto ale musím říct, že se nemnoho z nich zajímalo o obsah našeho kontejneru. Což je podle mě škoda.

Srdečně bych chtěla na tomto místě poděkovat Alešovi, jenž nám po celé čtyři dny od rána do večera pomáhal. :)

Projekt tím ale zdaleka neskončil! Až do 8. 6. se prezentovaly státy jako Řecko nebo Vietnam. Návštěva se určitě vyplatila.

27. května 2013, Sarah Müller

Dojmy jedné dobrovolnice, 8. část - Container der Welt - Kontejner k světu

12. 7. 2013

Eine Reise durch europäische Kulturen in einem Container.

 

Der ein oder andere Besucher Pilsens wundert sich vielleicht derzeit, wieso denn so viele Baucontainer in der Stadt aufgebaut sind. Soll hier überall etwas neu gebaut werden?

Nein, diese Container gehören zum Projekt „Kontejnery k světu“ (Container der Welt), welches u. a. auch in den Städten Praha (Prag), Brno (Brünn) und Olomouc (Olmütz) stattfindet und bei dem an dutzend verschiedenen Standtorten Container aufgestellt sind, welche verschiedene Funktionen haben. Mal werden sie als Café genutzt, dann wieder als Laden für Schmuck oder, wie im Multikulti-Container, um die verschiedenen Kulturen der Welt vorzustellen und zwar am besten natürlich von denjenigen, die mit der jeweiligen Kultur aufgewachsen sind.

Jana und ich wurden gefragt, ob wir die „Deutschtage“ übernehmen könnten und das taten wir dann auch. Die ganzen vier Tage wurden wir von anderen Deutschen, aber auch Tschechen unterstützt, sodass wir zwei nicht alleine von 13 bis 19 Uhr im Container waren. Die vier Tage gestalteten wir ganz unterschiedlich. Zweimal gab es einen kleinen deutschen Filmabend, dann hatten wir uns auch verschiedene Quizze ausgedacht und jeder Tag stand unter einem anderen Motto.

Draußen vor dem Container stand ein Tischkicker, den wir organisiert hatten und der (bei schönem Wetter) sehr beliebt war. Leider aber konnte er nicht an allen vier Tagen zum Einsatz kommen, denn es wurde immer regnerischer und kälter (welch ein Glück, dass wir einen Wasserkocher hatten und uns immer Tee machen konnten, denn allzu warm war es im Container nicht gewesen).

Um von Container zu Container zu gelangen, hat das Projekt Roller bereit gestellt, die sich alle Pilsner kostenlos für eine bestimmte Zeit ausleihen können, um damit von Container zu Container zu fahren. Unser Container war so eine Ausleihstation, sodass wir den ganzen Tag über Regen Besuch hatten. Trotzdem haben sich nicht allzu viele Leute für den Inhalt unseres Containers interessiert, was etwas schade war.

Ganz lieb bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Aleš, der uns wirklich die ganzen vier Tage lang von morgens bis abends geholfen hat. :)

Das Projekt ist aber noch lange nicht vorbei! Bis zum 8.6. präsentieren sich weitere Nationen im Multikulti-Container wie Griechenland oder Vietnam. Vorbeischauen lohnt sich immer.

27.05.2013, Sarah Müller

Studium Studium Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur