JuLeiCa školení

27. 4. 2015
.

JuLeiCa je certifikát o činnosti v oblasti práce s mládeží. Školení je určeno pro mladé lidi, kteří chtějí být aktivní v oblasti mezinárodních projektů mládeže a chtějí se připravit na to, aby mezinárodní projekty sami vedli. Cílem tohoto interkulturního česko-německého školení je zprostředkování základních znalostí v pedagogické a interkulturní práci s mláděží a také metod a nástrojů, jak mezinárodní setkání mládeže uskutečnit.

Předpokady

Podmínkou je min. věk 16 let, účast na kompletním školení a hlavně zájem pro práci s dětmi a mládeží. V případě úspěšného absolvování školení získáte na jeho konci certifikát od organizace djo-Deutsche Jugend in Europa.

Obsah

 • Základy práce s dětmi a mládeží
 • Mezinárodní skupina mládeže a tým
 • Skupinová psychologie a vedení skupiny
 • Základy interkulturní komunikace
 • Právní otázky v ochraně a práci s dětmi a mládeží
 • Projektový a finanční management
 • Práce s veřejností a fundraising
 • Metody práce v mezinárodním projektu
 • Česko-německá jazyková animace

Přihlas se do 30.04.2015!

Máme omezená místa, proto je lepší se přihlásit co nejdříve. Zúčastnit se mohou mladí lidé starší 16-ti let.

Účastnický poplatek: 850 Kč

Získání certifikátu je možné, jen pokud se zúčastníte celého školení.

Ubytování, strava a program jsou v ceně!

Další informace u:

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V.
Hana Vašátková
Tel.: 0351 - 796 70 750
E-Mail: hana.vasatkova@djo-sachsen.de

Přihláška a leták

JuLeiCa-Schulung

27. 4. 2015

Die Jugendleiterkarte (JuLeiCa) ist der Ausweis für eure Tätigkeit in der Jugendarbeit. Die JuLeiCa-Ausbildung ist eine anerkannte Ausbildung für junge Leute, die in der Jugendarbeit aktiv sind oder sich darauf vorbereiten möchten. Das Ziel dieser interkulturellen deutsch-tschechischen  Grundausbildung ist die Vermittlung von Grundkenntnissen in der pädagogischen und interkulturellen Arbeit mit Jugendlichen sowie die Vermittlung von Methoden und Werkzeugen zur Durchführung einer internationalen Jugendbegegnung.

Voraussetzungen

Um an der JuLeiCa-Schulung teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein und Interesse an der Arbeit mit Jugendgruppen haben. Außerdem muss bis zum Ende der JuLeiCa die erfolgreiche Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (Teil 1 - Lebensrettende Sofortmaßnahmen) nachgewiesen werden. Die Ausbildung zum Ersthelfer ist Teil der JuLeiCa.

Inhaltliche Schwerpunkte:

 • Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit
 • die internationale Jugendgruppe & das Team
 • Gruppenpsychologie & Gruppenleitung
 • Grundlagen der interkulturellen Kommunikation
 • Rechtsfragen in der Jugendarbeit & Jugendschutz
 • Projekt- & Finanzmanagement
 • Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit
 • Methoden in der interkulturellen Jugendarbeit
 • deutsch-tschechische Sprachanimation

Melde Dich bis zum 30.04.2015 an!

Die Plätze sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Teilnehmen können in Deutschland und Tschechien wohnhafte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter ab 16 Jahren.

Teilnahmebeitrag : 60,00€

Die Ausstellung der Jugendleiter-Card ist nur möglich, wenn an allen Tagen der Ausbildung (inkl. An- und Abreisetag) teilgenommen wurde.

Unterkunft, Verpflegung und Programm sind inklusive!

Weitere Informationen bei:

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V.
Hana Vašátková
Tel.: 0351 - 796 70 750
E-Mail: hana.vasatkova@djo-sachsen.de

Anmeldeformular und Flyer

Čeština Tschechisch News News Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Studium Studium