Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě

25. 1. 2013

Letos již po deváté se v Havlíčkově Brodě uskuteční od 18. do 25. srpna 2013 Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského.

Každý účastník si bude moci vybrat jeden z pěti týdenních interaktivních kurzů, ve kterém si pod vedením zkušených lektorů i hostů z praxe vyzkouší práci v tisku, rozhlasovém, televizním a webovém zpravodajství nebo marketingu.

Odpolední a večerní program bude věnován ústřednímu tématu letní školy, kterým jsou letos česko-německé vztahy v historii, kultuře, médiích a současnosti střední Evropy. Každý den vystoupí se svými příspěvky hned několik odborníků a významných osobností z Evropy i USA. V minulých letech navštívili Havlíčkův Brod například bývalý prezident Václav Havel, německá spisovatelka Herma Kennel, šéfredaktor rakouského rozhlasu Roland Adrowitzer nebo polská publicistka Janina Jankowska.

Zájemci z ČR i zahraničí ve věku 16-26 let se mohou přihlásit do 31. ledna 2013. U účastníků ze zahraničí je vítána základní znalost češtiny. Bližší informace a přihlášky najdeš na stránkách Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského.

Journalistische Sommerschule von Karel Havlíček Borovský in Havlíčkův Brod

25. 1. 2013

Die 9. Journalistische Sommerschule von Karel Havlíček Borovský findet vom 18. bis 25. August 2013 in der ostböhmischen Stadt Havlíčkův Brod statt.

Jeder Teilnehmer kann sich einen der insgesamt fünf interaktiven Workshops auswählen. In den Workshops lernt man die Tätigkeiten in den Bereichen Zeitung, Radio-, Fernseh- und Internetnachrichtendienst und Marketing unter Leitung erfahrener Lektoren sowie Gäste aus der Praxis kennen.

Das Nachmittags- und Abendprogramm befasst sich mit dem Hauptthema der diesjährigen Sommerschule „Deutsch-Tschechische Beziehungen in der Geschichte, Kultur, Medien und Gegenwart Mitteleuropas“. Jeden Tag stellen sich einige Experten und bedeutende Persönlichkeiten aus Europa und den USA vor. In den letzten Jahren haben zum Beispiel der ehemalige Präsident Václav Havel, die deutsche Schriftstellerin Herma Kennel, der Chefredakteur vom ÖRF Roland Adrowitzer und die polnische Publizistin Janina Jankowska Havlíčkův Brod besucht.

Bis zum 31. März 2013 können sich junge Menschen im Alter von 16-26 Jahren anmelden. Bei den ausländischen Teilnehmern sind Grundkenntnisse der tschechischen Sprache erforderlich. Weitere Info und Anmeldeformular auf die Webseite der Sommerschule.
 

Blog Blog Kultura Kultur Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium News News Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen