Mediální seminář „European Heroes“

15. 7. 2015

Je ti mezi 18 a 26 lety, jsi z Německa, Česka nebo Polska a zajímá tě film a tvoje sousední země? Tak se přihlas!

Od 26. srpna do 3. září se v Postupimi a Berlíně koná česko-německo-polský  filmový seminář na téma „European Heroes“. S hrdiny a hrdinkami českého, polského a německého filmového plátna poznáte historii, kulturu a společnost těchto třech zemí. Budeme se věnovat otázkám „Co bylo dříve a co dnes potřeba k tomu, stát se hrdinou/hrdinkou ve vlastní zemi?“ a „Jak je v průběhu filmů zacházeno s vyostřenými tématy?“, abyste v kultovních filmech objevili témata, která hýbají českou, německou a polskou společností.

Kromě toho se vydáte na cestu za hrdiny a hrdinkami do Postupimi a Berlína a natočíte vaše vlastní malé česko-polsko-německé filmy.

Budete mít také příležitost poznat všechny tři jazyky semináře a také jimi mluvit – na workshopech nebo během společně stráveného volného času ve vzdělávacím centru. Budete společně vařit a ve skupině organizovat průběh semináře.

Vaší kreativitě se meze nekladou!

Seminář bude veden trojjazyčně (německy, polsky, česky). O tlumočení bude postaráno. Náklady činí 825 Kč.

Další informace a přihlášku naleznete zde.

Medienseminar "European Heroes"

15. 7. 2015

Du bist zwischen 18 und 26 Jahren alt, kommst aus Deutschland, Tschechien oder Polen und interessierst dich für Filme und deine Nachbarländer? Dann meld´ dich an!

Vom 26. August bis zum 03. September findet in Pottsdam und Berlin ein deutsch-tschechisch-polnisches Filmseminar zum Thema „European Heroes“ statt. Mit Heldinnen und Helden der Leinwand aus Tschechien, Polen und Deutschland lernt ihr die Geschichte, Kultur und Gesellschaft der drei Länder kennen, beschäftigt euch mit den Fragen „Was brauchte man früher und was braucht man heute, um im eigenen Land ein_e Held_in zu werden?“ und „Wie wird im Laufe der Filmgeschichte mit brisanten Themen umgegangen?“, um mit Kultfilmen zu entdecken, was die Menschen in Polen, Deutschland und Tschechien bewegt und antreibt.

Außerdem geht ihr auf Held_innensuche in Potsdam und Berlin und dreht euren eigenen kleinen deutsch-polnisch-tschechischen Filme.

Nebenbei gibt es Gelegenheit, die drei Seminarsprachen zu entdecken und auch zu sprechen – in Workshops oder während der gemeinsamen Freizeit in der Bildungsstätte. Ihr kocht zusammen und organisiert den Seminarablauf in der Gruppe.
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Das Seminar findet dreisprachig statt (deutsch, polnisch, tschechisch). Für Übersetzung ist gesorgt. Die Kosten betragen 150 Euro.

Weitere Informationen und die Anmeldung findet ihr hier.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Kultura Kultur Studium Studium Němčina Deutsch Blog Blog Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen News News Čeština Tschechisch