Mládežnické ubytovny!

12. 8. 2015

500+1 možnost, jak v Německu výhodně přenocovat

Ahoj a srdečně vítejte v našem světě!

Když jako mladí cestovatelé chcete objevovat Německo, potřebujete výhodné, bezpečné a věku odpovídající ubytování. Mládežnické ubytovny nabízejí tohle všechno a ještě mnohem víc. Ve více než 500 lokalitách po celé zemi si můžete užít opravdu cool společnost.

Cenově výhodná různorodost

Německo je překrásně rozmanité. A tam, kde je  nejhezčí, se nacházejí naše mládežnické ubytovny. Je jedno, jestli na venkově nebo ve velkém městě. V některých velkoměstech najdete ubytoven dokonce více. Některé se nacházejí v historických hradech a zámcích, jiné jsou v nejmodernějších budovách. V každé narazíte na nejrůznější lidi odevšad. Přes odlišný původ a často rozdílné přesvědčení je u nás spojuje otevřenost světu, respekt a zvědavost poznávat něco nového spojená s chutí cestovat. To je jádro myšlenky mládežnických ubytoven: Přátelské setkání mladých lidí z celého světa, aby si vyměnili zkušenosti a posbírali nové. Interkulturní porozumění, rukama a nohama a všemi smysly zároveň. A radost ze života.

Bilaterální

Při mezinárodních setkáních mládeže pořádaných Německými mládežnickými ubytovnami (Deutsches Jugendherbergswerk e.V.) můžete v rámci organizovaných programů  poznat mladé lidi ze sousední země. Tato setkání jsou díky finanční podpoře cenově přijatelná a otevírají osobitý pohled na sousední zemi a její obyvatele.

Individuálně nebo v týmu

Když přijedete na vlastní pěst, naleznete v rozvětvené síti ubytoven cenově výhodné ubytování s chutným a rozmanitým stravováním, moderním zázemím (s wi-fi atd.) a moderně vybavenými pokoji. 150 ubytoven je vhodných také pro lidi na vozíčku. Můžete si skvěle odpočinout nebo být aktivní.  Především ve velkoměstech jsou ubytovny přizpůsobeny mezinárodním hostům. Personál mluví několika jazyky a rád pomůže hostům při plánování pobytu. Stravování se řídí vašimi potřebami. Mezinárodní, regionální nebo vegetariánská strava? Žádný problém... Mládežnické ubytovny jsou ekologické od ekologického hospodaření přes volbu produktů až po nepřetržité vzdělávání pracovníků. To je pro nás důležité.

Chcete nás navštívit? Co potřebujete?

Potřebujete buď členskou kartu v národním spolku mládežnických ubytoven nebo mezinárodní hostelovou kartu. Tu obdržíte přes internet nebo přímo v ubytovně. Členská karta otevírá přístup ke všem 3500 ubytovnám po celém světě. -> www.jugendherberge.de/de-DE/mitgliedschaft/infos

Srdečně vítejte v mládežnických ubytovnách!

Daší informace, tipy pro cestování a blogy pro mladé cestovatele naleznete na portálu DJH www.youpodia.de

 

Jugendherbergen!

12. 8. 2015

500 + 1 Möglichkeiten in Deutschland günstig zu übernachten

Ahoi und herzlich willkommen in unserer Welt!

Wenn ihr als junge Reisende Deutschland für euch entdecken möchtet, benötigt ihr eine günstigem sichere und altersgerechte Unterkunft. Die Jugendherbergen bieten all das und noch viel mehr: Hier lässt sich wirklich cool „Gemeinschaft erleben“ – an mehr als 500 Locations im ganzen Land…

Preiswerte Vielfalt

Deutschland ist wunderbar vielfältig. Und wo es am schönsten ist, gibt es Jugendherbergen. Egal ob auf dem platten Land oder in der großen Stadt. DIE Städte sind hip. In einigen Großstädten findet ihr sogar mehrere Jugendherbergen. Einige befinden sich in historischen Burgen und Schlössern, andere sin top-moderne Häuser. Überall trefft  ihr ganz unterschiedliche Menschen von überallher. Trotz unterschiedlicher Herkunft und oft verschiedenen Überzeugungen, so verbindet euch eines bei uns: Weltoffenheit, Respekt, die Neugier auf Neues verbunden mit Reiselust und Gemeinsinn. Das ist der Kern der Jugendherbergsidee: Die friedvolle Begegnung junger Menschen aus aller Welt, um sich auszutauschen und neue Erfahrungen zu sammeln. Verständigung interkulturell, mit Händen und Füssen und allen Sinnen zugleich. Und sehr viel Spaß am Leben.

Bilateral

Bei den internationalen Jugendbegegnungen des Deutschen Jugendherbergswerks e.V. (DJH) könnt ihr als Tschechen Jugendliche aus Deutschland in organisierten, geförderten Programmen treffen und kennen lernen. Diese Jugendbegegnungen sind durch die Förderung besonders preiswert und eröffnen einen sehr persönlichen Blick in das andere Land und seine Leute.

Individuell oder im Team

Wenn ihr auf eigene Faust kommt, findet ihr im weitverzweigten Netzwerk der Jugendherbergen preiswerte Unterkünfte mit leckeren abwechslungsreichen Mahlzeiten, moderner Ausstattung (mit WLAN etc.) und zeitgemäßen Zimmern. Gut 150 Jugendherbergen sind für Rollstuhlfahrer geeignet. Hier kann man prima tagen oder aktiv sein. Vor allem in den Großstädten sind die Jugendherbergen auf internationale Gäste eingestellt: Das Personal spricht mehrere Sprachen und hilft den Gästen gern bei der Planung des Aufenthalts. Die Jugendherbergs-Teams geben Tipps zum Aufenthalt gern weiter. Die Verpflegung richtet sich nach euren Bedürfnissen. International, regional oder vegetarisch? Da geht so einiges… Jugendherbergen sind nachhaltig: von der umweltfreundlichen Bewirtschaftung über die Verwendung nachhaltiger Produkte bis hin zur stetigen Qualifikation der Mitarbeiter. Das ist uns wichtig.

Wollt ihr zu uns kommen? Was braucht ihr?

Ihr benötigt eine Mitgliedskarte in einem nationalen Jugendherbergsverband oder eine internationale Gruppengastkarte. Die erhalten ihr via Internet oder direkt in der Jugendherberge vor Ort. Die Mitgliedskarte eröffnet den Zugang zu allen 3.500 Jugendherbergen weltweit.
http://www.jugendherberge.de/de-DE/mitgliedschaft/infos

Herzlich willkommen in Jugendherbergen!

Weitere Informationen, Reisetipps und Blogs für junge Reisende finden sich auf dem DJH Jugendportal www.youthpodia.de

 

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Cestování Reisen Blog Blog Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium News News Němčina Deutsch