Mládež v Německu – mládež v Česku

5. 7. 2013

Goethe-Institut pořádá celorepublikovou soutěž pro skupiny žáků a školní třídy od 15 let z České republiky.

 

Soutěž se skládá ze dvou okruhů úloh - uměleckého a jazykového. Nejprve je třeba vytvořit sérií plakátů ke třem různým tématům. Následně vymyslíte vhodný titulek a krátký popis plakátů v němčině. Dalším úkolem je napsat ke každému ze tří vybraných témat báseň s pevnou strukturou o jedenácti slovech v němčině (tzv. Elfchen).

Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2013.

Vyhrát můžeš knižní a filmové balíčky na téma mládež. Všechny zúčastněné třídy navíc obdrží malé poděkování.

Adresa:
Goethe-Institut
Bildungskooperation Deutsch
„Wettbewerb Jugend“
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Přihláška

Více informací: www.goethe.de

Jugend in Deutschland – Jugend in Tschechien

5. 7. 2013

Das Goethe-Institut startet einen landesweiten Wettbewerb für Schülergruppen und Schulklassen ab 15 Jahren aus Tschechien.

 

Er besteht in zwei Aufgabenbereichen - einem künstlerischen und einem sprachlichen. Im ersten Schritt soll eine Posterserie zu drei Themen gestaltet werden. Danach bereiten alle Beteiligten einen passenden Posteruntertitel und eine Kurzbeschreibung vor. Die nächste Aufgabe ist es, aus den drei gewählten Themenbereichen jeweils ein Elfchen in deutscher Sprache zu verfassen (kleines Gedicht, das aus 11 Wörtern besteht und eine bestimmte Form besitzt).

Bewerbungsende ist der 15. November 2013.

Gewinnen kannst du Buch- und Filmpakete zum Thema Jugend. Alle teilnehmenden Schulklassen erhalten ein kleines Dankeschön.

Adresse:
Goethe-Institut
Bildungskooperation Deutsch
„Wettbewerb Jugend“
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Bewerbungsformular

Mehr Infos: www.goethe.de

Studium Studium Blog Blog News News Kultura Kultur Cestování Reisen Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview