Pavel Kohout přečte ze svého nového románu "Tango Mortale"

11. 2. 2015

Pavel Kohout poprvé přečte ze svého nového románu „Tango Mortale“. Následovat bude diskuse několikrát vyznamenaného autora s publikem.

Jeho nejnovější román s názvem „Tango Mortale“ vyšel na konci ledna 2015 a pojednává o životě dvakrát ovdovělé italské kněžny Julie, bývalé primabaleríny, která se v Praze setkává s mladým Leem, jenž pracuje jako placený tanečník. Nabídne mu strávit rok v Římě a později se rozhodne učinit z něj svého dědice ...

Pavel Kohout je mezinárodně známým spisovatelem a dramatikem. Studoval filosofii. V roce 1945 vstoupil do Komunistické strany a byl členem Ústředního výboru Československého svazu mládeže. Po ukončení studia pracoval jako žurnalista a začal jako redaktor na Mezinárodní výstavě rozhlasu v Praze. Poté nastoupil na místo asistenta českého kulturního atašé v Moskvě. Na konci roku 1950 se vrátil zpět do Prahy a pracoval do roku 1952 jako šéfredaktor satirického časopisu „Dikobraz“.

Byl jedním z mluvčích Pražského jara, proto byl také roku 1968 vyloučen z Komunistické strany Československa a byl na dvacet let umlčen.

Společně s Václavem Havlem je spoluautorem a signatářem Charty 77.

V roce 1978 přijal místo dramaturga ve vídeňském Burgtheater a získal Rakouskou státní cenu za evropskou literaturu. Následně mu bylo zakázáno publikovat, byl zbaven občanství. Od roku 1980 je občanem rakouským. Píše prózu, ale také lyrická díla a divadelní hry.

Kdy a kde?

22. února 2015 v 19:30, Junges Theater Regensburg

Vstupné: 15 €

Pavel Kohout liest aus seinem neuen Roman "Tango Mortale"

11. 2. 2015

Zum ersten Mal wird Pavel Kohout aus seinem neuen Roman „Tango Mortale‘‘ lesen. Anschließend findet ein Publikumsgespräch mit dem mehrfach preisgekrönten Autor statt.

Sein neuester Roman „Tango Mortale“ erschien Ende Januar 2015 und behandelt das Leben der zweifach verwitweten italienischen Fürstin Julia, eine ehemals gefeierte Primaballerina, die in Prag den jungen Leo kennenlernt, der als bezahlter Tänzer arbeitet, und ihm einen einjährigen Aufenthalt in Rom anbietet. Im weiteren Verlauf entscheidet sich Julia, aus Leo einen fürstlichen  Erben zu machen ...

Pavel Kohout ist als Schriftsteller und Dramatiker international bekannt geworden. Er studierte Philosophie. 1945 trat er in die Kommunistische Partei ein und wurde ins Zentralkomitee des tschechoslowakischen Jugendverbandes berufen. Nach Beendigung seines Studiums wurde er Journalist und begann  als Redakteur bei der Internationalen Rundfunkausstellung in Prag. Dann wurde er zum Assistenten des tschechischen Kulturattachés nach Moskau beruft. Ende 1950 kehrte er nach Prag zurück und arbeitete bis 1952 als Chefredakteur der satirischen Zeitschrift „Dikobraz“.

Er war einer der Wortführer des Prager Frühlings, weswegen er 1968 aus der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei ausgeschlossen und 20 Jahre lang totgeschwiegen wurde.

Gemeinsam mit Václav Havel ist er Mitverfasser und Unterzeichner der Charta 77.

1978 nahm er einen Beratervertrag als Dramaturg am Burgtheater Wien an und erhielt den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur. Daraufhin wurde ihm ein Publikationsverbot erteilt, er wurde ausgebürgert und ist seit 1980 österreichischer Staatsbürger.  Er verfasst Prosa, aber auch Lyrik und zahlreiche Theaterstücke.

Wann und wo?

22. Februar 2015 um 19.30 im Jungen Theater Regensburg

Preis: 15€

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Cestování Reisen Stipendia Stipendien Kultura Kultur News News Němčina Deutsch Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch