Praktikum v Lipsku

12. 7. 2013

MitOst hledá právě tebe: tvoje ruce připravené pomáhat při organizaci festivalu v Lipsku.

 

MitOst hledá praktikanta/praktikantku do Lipska, aby posílil/a tamní tým při přípravách 11. mezinárodního festivalu MitOst, jenž se koná od 9. do 13. října 2013.

Praktikum začíná 15. srpna 2013 a končí 15. října. Týdenní pracovní doba obnáší 40 hodin. Ke tvým úkolům patří péče o blog festivalu, jeho facebooký profil, komunikace s dobrovolníky, pomoc s logistikou a mnoho dalšího.

Požadavky
- velmi dobré znalosti němčiny a angličtiny, dobré znalosti ruštiny výhodou,
- velmi dobré znalosti běžných kancelářských programů,
- správní a organizační kompetence,
- týmový duch, samostatnost, spolehlivost, nadprůměrné nasazení.

Odměna
Měsíční odměna činí 250 euro.

Přihláška
Stručnou přihlášku se životopisem a motivačním dopisem (max. po jedné stránce, žádné další přílohy) pošli do 1. srpna 2013 e-mailem na adresu leipzig2013@mitost.org. V případě dotazů se obrať rovněž na tuto adresu.

Více o MitOst najdeš na www.mitost.org.

Foto: www.mitost.org

Praktikantenstelle in Leipzig

12. 7. 2013

MitOst sucht dich. Deine helfenden Hände werden bei der Festivalorganisation in Leipzig gebraucht.

 

MitOst sucht eine Praktikantin/einen Praktikanten in Leipzig zur Unterstützung des dortigen Teams in der Vorbereitung des 11. Internationalen MitOst-Festivals, das vom 9. bis 13. Oktober 2013 stattfindet.

Das Praktikum beginnt am 15. August 2013 und dauert bis zum 15. Oktober. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Zu deinen Tätigkeiten gehören die Pflege des Festival-Blogs und der Festival-Facebookseite, die Kommunikation mit den Freiwilligen, die Mithilfe bei der Logistik und vieles mehr.

Anforderungen
– sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache, gute Kenntnisse der russischen Sprache von Vorteil
– sehr gute Kenntnisse der gängigen Office-Programme
– Verwaltungs- und Organisationskompetenz
– Teamfähigkeit, Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, Zuverlässigkeit, überdurchschnittliches Engagement

Vergütung
Das Praktikum wird mit 250 Euro monatlich vergütet.

Bewerbung
Bitte schicke deine Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben (je 1 Seite maximal, keine weiteren Anlagen) bis zum 1. August 2013 per E-Mail an leipzig2013@mitost.org. Bei Fragen kannst du dich ebenfalls an diese Adresse wenden.

Mehr zu MitOst erfährst du auf www.mitost.org.

Bild: www.mitost.org

Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Kultura Kultur Blog Blog Semináře Seminare Stipendia Stipendien Němčina Deutsch News News Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview