Projekt „Hraniční pásmo – česko-německá hranice ve filmu“

6. 5. 2013

Ponoř se do příběhů plných špionáže, útěků, propagandy a zažij Prahu jako „hraniční místo“a zvláštnosti života na hranici...

O co jde?
Cílem je prezentace filmové databáze, která se zabývá problematikou česko-německých hranic. K některým filmům bude k dispozici také metodický materiál, který mohou učitelé použít v rámci své výuky.
Od účastníků se následně očekává uspořádání filmového projektového dne s filmovou projekcí a diskuzí na konkrétní škole. Projektový den by se měl konat v ideálním případě ještě tento školní rok.

Pro koho?
10 saských a 10 českých škol

Kdy?
První seminář se koná v termínu od 5.-7. 6. 2013 v seminárním domě Pirna-Liebethal.
Druhá část projektu se koná 12.-14. 6. 2013 v Železné Rudě.

Náklady:
Všechny náklady na seminář budou uhrazeny (jízdné, ubytování a stravování, materiály).

Projekt organizuje Antikomplex ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze a Saskou zemskou centrálou.

Kontakt:
Alice Nedbalová
nedbalova@antikomplex.cz
+420 725 894 078

Další informace:
www.antikomplex.cz/clanek/530-hranicni-pasmo-cesko-nemecka-hranice-ve-filmu/
www.goethe.de/ins/cz/prj/gre/csindex.htm

Projekt \"Grenzstreifen: deutsch-tschechische Grenze im Film\"

6. 5. 2013

Tauche ein in Geschichten voller Spionage, Flucht und Propaganda. Erlebe Prag als „Grenzort“ und die Besonderheiten des Lebens an der Grenze...

Worum geht´s?
Ziel ist die Präsentation einer Filmdatenbank, die sich mit der Problematik der deutsch-tschechischen Grenze auseinandersetzt. Zu einigen dieser Filme werden auch Unterrichtsmaterialien hergestellt, wozu auch Lehrer miteinbezogen werden im Rahmen eines Seminars.
Von den Teilnehmern wird anschließend die Veranstaltung eines Film-Projekttages an der jeweiligen Schule, mit einer Filmprojektion und einer Diskussion erwartet. Der Projekttag sollte idealer Weise noch dieses Schuljahr stattfinden.

Wer wird gesucht?
10 sächsische und 10 tschechische Schulen

Wann?
Das erste Seminar findet vom 5.-7.6.2013 im Seminarhaus Pirna-Liebethal statt.
Der zweite Teil des Projekts 12.-14.6.2013 in Železná Ruda.

Kosten:
Alle Kosten für das Seminar (Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung, Materialien) werden übernommen.

Organisiert wird das Projekt von Antikomplex in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Prag und der Sächsischen Landeszentrale.

Kontakt:
Alice Nedbalová
nedbalova@antikomplex.cz
Tel. +420 725 894 078

weitere Infos:
www.antikomplex.cz/de/clanek/533-grenzstreifen-die-deutsch-tschechische-grenze-im-film/
www.goethe.de/ins/cz/prj/gre/deindex.htm?wt_sc=grenzstreifen
 

Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Blog Blog Studium Studium Kultura Kultur Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Semináře Seminare News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit