První setkání nás dobrovolníků ahoj.info

20. 9. 2017

Projekt ahoj.info je založený na spolupráci tří dobrovolníků. Dva čeští dobrovolníci pracují v Regensburgu, jeden německý pak v Plzni. Jinak tomu není ani tento rok. Podívejte se jak probíhalo naše první setkání.

 

 

 

Die erste Treffen von uns Freiwilligen bei ahoj.info

20. 9. 2017

Das deutsch-tschechische Projekt „ahoj.info“ wird von drei Freiwilligen betreut. Zwei tschechische Freiwillige arbeiten in Regensburg, ein deutscher Freiwilliger in Pilsen. Auch im EVS-Jahr 2017/18 ist es nicht anders. Schaut ihr mal, wie unser erstes Treffen verlief.

Semináře Seminare Studium Studium Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Němčina Deutsch Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien