Schwanenmostek LabutíBrückl 1938: Příhraniční kultura revisited

15. 5. 2018

Divadelní síť Čojč podnikne cestu do příhraničí do roku 1938, k zaniklé vesnici Mostek a dalším místům u Domažlic!

Co se stalo na česko-německé hranici před 80 lety? Jak žili lidé na venkově, židé a křesťané, Češi a Němci – a jak zde prožívali rok plný velkých změn? Chceš tomu společně se skupinou mladých lidí a zkušeným dvojjazyčným týmem  přijít na kloub ? Tak buď od 10. -16. července u toho, a pokus se s námi na chvíli probudit jednu zaniklou vesnici k životu.

Naučíme se nejen orientovat v dřívější době, ale také se postavit výzvě cizího jazyku. Za pomocí jazykové animace vybudujeme mosty k porozumění, díky kterým se spolu budeme moci společně dorozumívat.

Na konci bychom se rádi podělili o naše dojmy : všemi smysly a oběma cizími jazyky, přímo na území zmizelé vesničky – na místě, kde dnes místo domů stojí stromy.

Vzbudili jsme v tobě trošku zájem? Tak si otevři naše webové stránky nebo Facebook - tam najdeš další informace a také leták s přihláškou.

http://cojc.eu/de/projekty/272-schwanenmostek

https://www.facebook.com/events/174918009937371/

 

 

Schwanenmostek LabutíBrückl 1938: Grenzlandkultur revisited

15. 5. 2018

Das Čojč Theater-Netzwerk macht eine (Zeit)reise in das Grenzland in das Jahr 1938, zum ehemaligen Dorf Schwanenbrückl und weiteren Orten bei Domazlice!

Was passierte an der bayerisch-böhmischen Grenze vor 80 Jahren? Wie haben die Menschen auf dem Land gelebt, Juden und Christen, Tschechen und Deutsche – und wie erlebte man dort das Jahr mit den großen Veränderungen? Willst du es zusammen mit einer Gruppe junger Leute und einem erfahrenen zweisprachigen Team herausfinden? Dann sei dabei, von 10.-16. Juli und lass ein verschwundenes Dorf eine Zeit lang wieder zum Leben erwachen.

Wir lernen aber nicht nur, uns in der damaligen Zeit zu orientieren, sondern auch mit eine Fremdsprache umzugehen: Mithilfe von Sprachanimation bauen wir Brücken der Verständigung und lassen alle mitreden.

Am Ende wollen wir unsere Eindrücke teilen und präsentieren: mit allen Sinnen und beiden Sprachen, direkt auf dem Gelände des ehemaligen Dorfes – an einem Ort, an dem heute statt Häusern Bäume stehen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schau doch auf unsere Webseite oder auf Facebook - dort findest du weitere Infos und auch unseren Flyer mit der Anmeldung:

http://cojc.eu/de/projekty/272-schwanenmostek

https://www.facebook.com/events/174918009937371/

Stipendia Stipendien Kultura Kultur Čeština Tschechisch News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Němčina Deutsch Blog Blog Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare