Stipendium GFPS na stáž u Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015

5. 6. 2013

Podílej se aktivně na přípravách Plzně na její rok jakožto Evropské hlavní město kultury!

 

Stipendium obnáší
- 3 dny týdně práce pro projekt Plzeň 2015, 2 dny studia na Západočeské univerzitě,
- účast na dvou mezinárodních seminářích,
- 180 euro měsíčně a bezplatné ubytování,
- začátek 1. října 2013, konec 28. února 2014.

Tvoje úkoly:
- koordinace spolupráce s partnery ze sousedních zemí,
- podpora při aktivitách projektu „Zažij Plzeň!“,
- podpora při přípravě akcí projektu Plzeň 2015,
- pomoc při mezinárodních projektech.

Předpoklady:
- znalosti angličtiny minimálně na úrovni B2,
- základní znalosti češtiny,
- týmový duch, flexibilita a samostatnost,
- společenská, kulturní nebo politická angažovanost,
- zkušenost s přípravou a realizací kulturních akcí,
- základní orientace v oblasti kultury, neziskových organizací, v programech Evropské unie a v oblasti čestných funkcí,
- zájem o českou kulturu a společnost,
- imatrikulace na německé vysoké škole.

Otázky a podklady (motivační dopis, strukturovaný životopis, stručný plán studia, popř. další dokumenty) pošli prosím Petře Krupičkové (petra.krupickova@gfps.cz).
Uzávěrka přihlášek 20. června 2013.

Viz také www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss-2.

Praktikumsstipendium von GFPS bei der Europäischen Kulturhauptstadt Pilsen 2015

5. 6. 2013

Unterstütze die Stadt Plzeň/Pilsen bei den Vorbereitungen auf ihr Jahr als Europäische Kulturhauptstadt!

 

Inhalte des Stipendiums
- 3 Tage in der Woche für das Projekt Pilsen 2015 arbeiten, 2 Tage an der Westböhmischen Universität studieren
- zwei multinationale Seminare
- du erhältst 180 Euro monatlich, außerdem wird eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt
- Dauer vom 1. Oktober 2013 bis zum 28. Februar 2014

Deine Aufgaben
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnern aus den Nachbarländern
- Unterstüzung bei den Aktivitäten des Projektes „Erlebe Pilsen!“
- Unterstützung bei den Vorbereitungen der Veranstaltungen vom Projekt Pilsen 2015
- Unterstützung bei der Durchführung von internationalen Projekten

Voraussetzungen
- Englischkenntnisse (mindestens Niveau B2)
- Grundkenntnisse der tschechischen Sprache
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit
- gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement
- Erfahrungen in der Vorbereitung und Durchführung der Kulturveranstaltungen
- Grundorientierung im Bereich der Kultur, NGOs, Programme der Europäischen Union und des Ehrenamtes
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Fragen sowie die Bewerbungsunterlagen (ein Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf, einen kurzen Plan über das Studienvorhaben, ggf. weitere Dokumente) richte bitte an Petra Krupičková (petra.krupickova@gfps.cz).
Bewerbungsschluss ist der 20. Juni 2013.

Siehe auch: www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss-2

Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Němčina Deutsch Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News