Hledají se týmeři pro ASF letní tábor

7. 1. 2015

Také v roce 2015 plánuje Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) přes 20 mezinárodních projektů za účelem setkávání, mimo jiné i letní tábory v Německu, Rusku, Polsku, Francii, Izraeli, Rumunsku, Itálii a Bělorusku, při nichž prožijí mladí lidé ze všech koutů světa společně dva až tři týdny a pracují na jedné věci.

Proto hledá ASF týmery od 18 let. K jejich úkolům bude patřit nejen vedení tábora, ale také příprava povinných seminářů před a po táboře 19.-22. března 2015 na ostrově Usedom a 9.-11. října v Bernburgu. Samotné letní tábory se konají od začátku května do začátku září v časových intervalech od jednoho do tří týdnů (přehled najdete na: www.ast-ev.de/sommerlager).  Účast na seminářích a náklady za cestu, ubytování a stravu budou uhrazeny.

Ty…

…máš zájem ve dvojici a po domluvě s partnerem/partnerkou a referátem pro letní tábory realizovat projekty zaměřené na setkávání?

…jsi připravený/á vést je nejen organizačně, ale také plánovat a uskutečnit obsahovou stránku workshopů?

…umíš dobře jazyk země, ve které bude žádaný projekt realizován?

…chceš poznat mnoho zajímavých a motivovaných lidí při intenzivní práci se skupinou?

…jsi spolehlivý/á, dokážeš vyvinout vlastní iniciativu, máš čas a jsi flexibilní pro přípravu předem a následné zpracování?

Všichni, kteří se zde najdou, mají zkušenosti s prací s mezinárodní skupinou nebo je chtějí získat a podílet se na ASF letních táborech 2015, se mohou do 23. ledna přihlásit prostřednictvím online přihlašovacího formuláře na www.asf-ev.de/sommerlager.

Otázky rádi zodpovědí:

Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; 030-28395220) na referátu letních táborů v Berlíně

Fabian Kümmeler (fabian.kuemmeler@web.de), člen vedení ASF-Sommerlagerarbeit

Teamer/innen für ASF Sommerlager gesucht

7. 1. 2015

Auch für 2015 plant Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) wieder über 20 internationale Begegnungsprojekte, unter anderem Sommerlager in Deutschland, Russland, Polen, Frankreich, Israel, Rumänien, Italien und Belarus, in denen junge und alte Menschen aus alle Ecken der Welt zwei bis drei Wochen zusammenleben und gemeinsam an einer Sache arbeiten.

Hierfür sucht ASF Teamer/innen ab 18 Jahren, zu deren Aufgaben nicht nur die Leitung des Lagers, sondern auch die Vor-und Nachbereitung bei den verpflichtenden Seminaren vom 19. - 22. März 2015 auf der Insel Usedom und vom 9. - 11. Oktober in Bernburg gehören. Die ASF-Sommerlager selbst finden von Anfang Mai bis Anfang September über einen Zeitraum von einer bis drei Wochen statt (zur Übersicht siehe www.asf-ev.de/sommerlager). Die Teilnahme an den Seminaren und die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung werden von ASF übernommen.

Du bist...

...interessiert daran, solche Begegnungsprojekte meist zu zweit und in Absprache mit dem/der Projektpartner/in vor Ort und dem Referat für Sommerlagerarbeit eigenverantwortlich durchzuführen?

...bereit, diese nicht nur organisatorisch zu leiten, sondern auch inhaltliches Arbeiten in Workshops zu planen und umzusetzen?

...mindestens gut in der Sprache des gewünschten Projektlandes

...neugierig, viele interessante und motivierte Leute in einer intensiven Zeit mit der Gruppe kennenzulernen?

...zuverlässig, hast Eigeninitiative und zeitliche Ressourcen und Flexibilität für die Vor-und Nachbereitung?

Alle, die sich hier wieder finden, über Erfahrung im Umgang mit internationalen Gruppen verfügen oder diese gewinnen möchten und mit ASF die Sommerlager 2015 gestalten möchten, können sich in einem Online-Bewerbungsformular bis zum 23. Januar 2015 auf www.asf-ev.de/sommerlager bewerben.

Fragen beantworten Euch gern:

Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; 030-28395220) im Sommerlager-Referat in Berlin

Fabian Kümmeler (fabian.kuemmeler@web.de), Mitglied des ehrenamtlichen Leitungskreises der ASF-Sommerlagerarbeit

Semináře Seminare Kultura Kultur Cestování Reisen Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Čeština Tschechisch News News Blog Blog Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement