The Tall Ship Races 2013

15. 5. 2013

Od 3. do 6. srpna se ve Štětíně uskuteční závěrečný díl Tall Ship Races. Hledají se čtyři dobrovolníci!

V těchto dnech připluje do města až 120 tradičních lodí a plachetnic.

Hledají se čtyři dobrovolníci/dobrovolnice, kteří by se rádi podíleli na organizaci akce. Dobrovolnický projekt trvá dva měsíce, začíná 5. června a končí 10. srpna. Probíhá ve Štětíně.

Projekt je podpořen v rámci Evropské dobrovolné služby, což pro tebe znamená:
- uhrazení nákladů na cestu,
- ubytování zdarma,
- kapesné,
- pojištění.

Tvojí úlohou bude starat se o posádku jedné z lodí, které se závodu zúčastní, a zajistit komunikaci mezi ní a organizátory.

Přednost mají dobrovolníci:
- vě věku 21-30 let,
- dobře hovořící anglicky,
- flexibilní, kreativní a otevření výzvám,
- schopní zvládat obtížné situace,
- zvládající práci pod tlakem,
- zdraví a silní.

Dobrovolníci se zúčastní seminářů pořádaných městskou správou (teambuilding, historie města, kodex chování námořníka).

Pokud máš zájem nebo potřebuješ víc informací, obrať se na vysílající organizaci: Europäisches Integrationszentrum Rostock, kontaktní osoba Jana Kasten (efd@eiz-rostock.de).

The Tall Ship Races 2013

15. 5. 2013

Vom 03. bis 06. August werden in Stettin die Endausscheidungen der Tall Ship Races stattfinden. Vier Freiwillige gesucht!

Während des Events werden bis zu 120 Traditionsschiffe und Segelboote Stettin erreichen.

Gesucht werden vier Freiwillige, die helfen möchten, dieses Event zu organisieren. Dieses Freiwilligen-Projekt wird zwei Monate andauern, vom 05. Juni bis zum 10. August, und in Stettin stattfinden.

Das Projekt wird durch den Europäischen Freiwilligendienst gefördert. Das heißt für dich:
- Reisekostenübernahme,
- Unterkunft wird gestellt,
- Taschengeld wird gezahlt,
- versichert bist du auch!

Die Hauptaufgabe der Freiwilligen wird darin bestehen, für die Crew eines der Schiffe zu sorgen, die an den Tall Ship Races teilnehmen, und eine Verbindung zwischen der Crew und den Organisatoren der Wettkämpfe darzustellen.

Gesucht werden Freiwillige, die:
- mindestens 21 Jahre und höchstens 30 Jahre alt sind,
- gut Englisch sprechen,
- flexibel, kreativ und offen für Herausforderungen sind,
- schwierige und anstrengende Situationen meistern können,
- unter Druck arbeiten können,
- sowie gesund und leistungsfähig sind.

Die Freiwilligen werden an den Seminaren teilnehmen, die von der Stadtverwaltung organisiert werden (z.B. Teambildung, die Geschichte der Stadt Stettin, der Verhaltenskodex der Seeleute).

Wer Interesse hat oder mehr Informationen braucht, meldet sich bitte bei der Entsendeorganisation: Europäisches Integrationszentrum Rostock bei Jana Kasten (efd@eiz-rostock.de).

Stipendia Stipendien News News Čeština Tschechisch Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Semináře Seminare Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Blog Blog