Tiráž

Zodpovědnost za webovou stránku:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Západočeská univerzita v Plzni
Riegrova 17, 306 14 Plzeň, Česko
Tel.: +420 377 634 755
Fax: +420 377 634 752
E-mail: tandem@tandem-org.cz
Homepage: www.tandem-org.cz
Ředitel: Lucie Tarabová

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg, Německo
Tel.: +49 941 58 5570
Fax: +49 941 58 55722
E-mail: tandem@tandem-org.de
Homepage: www.tandem-org.de
Ředitel: Thomas Rudner

Technická realizace: Maple Webdesign

Odpovědnost: I přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za text a jiné příspěvky vložené uživateli portálu. Za obsah externích stránek, na které je z ahoj.info odkazováno, jsou odpovědni výlučně jejich autoři.

European Solidarity Corps logo © EU

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Impressum

Verantwortlich für diese Homepage:

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem 
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg, Deutschland
Tel: +49 941 58 5570
Fax: +49 941 58 55722
E-Mail: tandem@tandem-org.de
Homepage: www.tandem-org.de
Leiter: Thomas Rudner

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Západočeská univerzita v Plzni 
Riegrova 17, 306 14 Plzeň, Tschechien
Tel.: +420 377 634 755
Fax: +420 377 634 752
E-Mail: tandem@tandem-org.cz
Homepage: www.tandem-org.cz
Leiter: Lucie Tarabová

Technische Umsetzung: Maple Webdesign

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die von BenutzerInnen online gestellten Inhalte. Für den Inhalt der verlinkten Webseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Haftungsausschluss

European Solidarity Corps logo © EU

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Unterstützt von:
DJH

Semináře Seminare Čeština Tschechisch Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Kultura Kultur Blog Blog