Projekt Ahoj.info

Dobrovolnictví v Německu: Projekt Ahoj.info 2022

Co je ahoj.info?

Ahoj.info je společným projektem Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže v Plzni a v Regensburgu, jejichž součástí je už od roku 2003.

Projekt má dvě hlavní části: prvním úkolem dobrovolníků bude společná příprava dvou vícedenních vzdělávacích akcí pro mladé lidi z Česka a Německa. Téma obou akcí vybírají dobrovolníci společně s ohledem na aktuální stěžejní téma Tandemu, kterým je pro roky 2020 – 2022 „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita“. Druhou částí projektu je redakční činnost, pro niž jsou k dispozici webové stránky obou Koordinačních center, profily na Facebooku a Instagramu a také projektový kanál YouTube.

Co tě čeká?

 • projekt ahoj.info znamená především spolupráci ve dvoučlenném týmu: v Regensburgu je jedna dobrovolnice / jeden dobrovolník z Česka a v plzeňské kanceláři Tandemu je také jeden dobrovolník / dobrovolnice z Německa
 • společně se staráte o účty na sociálních sítích (tzn. vymýšlení obsahu, psaní příspěvků, informování o česko-německých aktivitách a Evropském sboru solidarity, ale také o tom, co vás zajímá a baví)
 • zkusíte také prověřit vaše organizační schopnosti při přípravě a realizaci dvou akcí pro mladé lidi z Česka a z Německa
 • očekává se také aktivní účast na akcích Tandemu, které pořádají kolegové

Doplněním seminářů jsou jednodenní aktivity nebo návštěvy muzejní výstavy, nebo například pořádání Stammtischů.

Kromě tohoto souboru činností, který dobrovolníci řídí i realizují za naší podpory, ale přesto samostatně, nahlédnou dobrovolníci také do fungování Koordinačních center česko-německých výměn mládeže obecně. Účastní se veškerých pracovních porad, doprovázejí kolegy na jejich semináře pro pracovníky s mládeží nebo učitele a účastní se jako plnohodnotní členové týmu všech dalších aktivit.

Jak taková dobrovolná služba probíhá?

 • dobrovolníci jsou v Tandemu jeden rok, a to od 1. září 2022 - do 31. srpna 2023
 • pracovní doba je 35 hodin týdně a během dobrovolnického roku máš nárok na 24 dnů dovolené
 • každý měsíc dostáváš kapesné a peníze na stravování a ubytování
 • během dobrovolné služby absolvuješ online jazykový kurz, ale můžeš chodit i na další hodiny
 • další informace k programu Evropský sbor solidarity najdeš na stránce www.ahoj.info/ volunteering

Jaký je ideální dobrovolník / dobrovolnice?

 • má zájem o česko-německou spolupráci a rád/a pracuje s mladými lidmi
 • zajímá se o online žurnalistiku
 • má základní znalosti němčiny
 • je komunikativní a otevřená osobnost se schopností nalézt radost v práci v jazykově smíšeném týmu
 • podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště v Česku

Jak se můžeš stát dobrovolníkem / dobrovolnicí v Tandemu?

 • napíšeš nám email, kde se krátce představíš (tzv. průvodní dopis), a do přílohy dáš svůj strukturovaný životopis a motivační dopis - všechno v němčině nebo angličtině
 • pošleš na adresu kucerova@tandem-org.cz, do předmětu e-mailu uveď, prosím, „Bewerbung - Freiwilligendienst ahoj.info 2022“
 • přihlášku zašli do 31.05.2022
 • Po uplynutí termínu budou kandidáti přizváni k pohovorům. Dobrovolnické místo může být garantováno až po schválení grantové žádosti českou národní agenturou.

Aktuální vypsání
 

Kontaktní osoby

Koordinační centrum v Plzni – kontakty
Koordinační centrum v Regensburgu – kontakty

Zpět k přehledu

Projekt Ahoj.info

Freiwilligendienst in Tschechien: Projekt Ahoj.info 2022

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen (CZ) sucht zum 01.09. 2022 eine_n Freiwillige_n für das Projekt „ahoj.info“ für einen  Auslandsaufenthalt im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps bis zum 31.08. 2023.

Über ahoj.info …

„ahoj.info“ ist ein Projekt der Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem Regensburg und Pilsen und besteht seit 2003.

Ziel des Projekts ist die Förderung der gegenseitigen Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Tschechien.

Der Kern des ahoj.info Projekts sind die Vorbereitung und Durchführung eines Workshops und einer Jugendkonferenz für jungen Mensch aus Deutschland und Tschechien zum aktuellen Schwerpunktthema „Jugend gestaltet Zukunft“. Die Freiwilligen setzen dabei selbst ein Thema aus den Bereichen Beteiligung, Demokratie und Diversität. Zu den weiteren Aufgaben zählen redaktionelle Tätigkeiten für die Webseiten und Social Media-Accounts der Koordinierungszentren sowie die aktive Teilnahme an Tandem-Veranstaltungen.

Was dich erwartet …

 • Zusammenarbeit in einem deutsch-tschechischen Projektteam bestehend aus zwei Freiwilligen und hauptamtlichen Tandem-Mitarbeiter_innen
 • Planung, Durchführung und Nachbereitung des Workshops und der Jugendkonferenz für junge Menschen aus Deutschland und Tschechien mit Unterstützung hauptamtlicher Tandem-Mitarbeiter_innen
 • Kennenlernen der Arbeit einer grenzübergreifender Einrichtung durch die aktive Teilnahme an Tandem-Veranstaltungen und der Mitarbeit im Team
 • Redaktionelle Betreuung von Webseiten und Social Media-Accounts (Facebook, Instagram und YouTube)

So verläuft ein Freiwilligenjahr bei Tandem …

 • Die Freiwilligen betreuen das Projekt für ein Jahr (1. September 2022 bis 31. August 2023)
 • Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden und die Freiwilligen haben während ihres Freiwilligenjahres Anspruch auf 24 Urlaubstage
 • Die Freiwilligen bekommen jeden Monat Taschengeld, Verpflegungsgeld und freie Unterkunft
 • Teilnahme an einem Online-Tschechisch-Sprachkurs; darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Sprachkurse zu besuchen

Was du mitbringst …

 • Interesse an der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und (Zusammen-)Arbeit mit jungen Menschen
 • Interesse an Online-Journalismus
 • sehr gute Deutschkenntnisse und idealerweise Grundkenntnisse der tschechischen Sprache und/oder das Interesse, Tschechisch zu lernen
 • Offenheit und Neugier auf neue Themenbereiche

Voraussetzungen …

 • Wohnsitz in Deutschland
 • Alter zwischen 18 und 30 Jahren

So kannst du Freiwillige_r bei Tandem werden …

 • Bewerbung per E-Mail mit Motivationsschreiben und Lebenslauf (auf Deutsch); Betreff „Bewerbung – Freiwilligendienst ahoj.info 2022“ an Lucie Kučerová, kucerova@tandem-org.cz
 • Bewerbungsfrist ist der 31.05. 2022
 • Nach der Frist laden wir vorbehaltlich der endgültigen Förderzusage durch die tschechische National Agentur geeignete Bewerber*innen zu eeinem Vorstellungsgespräch ein.

Aktuelle Stellenausschreibung

Ansprechpartner

Koordinierungszentrum in Pilsen – Kontakte
Koordinierungszentrum in Regensburg – Kontakte


Zurück zur Übersicht

Stipendia Stipendien News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Studium Studium Kultura Kultur Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Němčina Deutsch