Česko-německý internetový portál pro mládež www.ahoj.info je projektem Tandemu – Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. V rámci Evropského sboru solidarity (ESS) se o portál starají mladí lidé z Česka a Německa, kteří jsou v Tandemu Plzeň a Regensburg rok aktivní jako dobrovolníci.

ahoj.info informuje mladé lidi česky o Německu a německy o Česku.

Jugendherbergen | Deutschland
Mládež | Ubytovny | Německo
Die Jugendherbergen
  • "Pochyceno"

    „Pro dobrotu na žebrotu“ Přísloví a rčení bývají v běžné komunikaci používána celkem často. Člověk je použije...

    "Aufgeschnappt"

    „Pro dobrotu na žebrotu“ Sprichwörter und Redewendungen werden im Alltag häufig leicht daher gesagt. Sie werden...

Das deutsch-tschechische Jugendportal www.ahoj.info ist ein Projekt von Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) betreuen das Portal junge Leute, die als Freiwillige ein Jahr bei Tandem Regensburg und Tandem Pilsen tätig sind.

ahoj.info informiert junge Menschen auf Deutsch über Tschechien und auf Tschechisch über Deutschland.

 

 

   
Kultura Kultur Studium Studium News News Blog Blog Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement