Čojč: další velká událost je tu!

2. 3. 2020

FleXštil 2020 se uskuteční 14.-20. dubna 2020 v příhraniční oblasti mezi Horními Franky a Karlovarským krajem. Zveme 60 mladých lidí a mladých dospělých z česko-bavorského příhraničí.

Ve třech samostatných projektech se můžete zabývat pět dní vlnou a ovcemi, starými a novými továrnami na přízi a železnou oponou - nyní „zelenou stuhou Evropy“. Pátý den se všichni setkají v českém pohraničí, promíchají se a zpracují společné představení, které se na veřejnosti zahraje v pondělí 20.4.2020.

Jde o jedinečnou příležitost stát se součástí mezikulturního přeshraničního divadelního festivalu a setkat se s vrstevníky z Bavorska!

Další informací a přiláška zde

Čojč: das nächste große Event steht an!

2. 3. 2020

FleXštil 2020 findet vom 14.-20. April 2020 im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und dem Karlovarské kraj statt. Eingeladen sind 60 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem bayerisch-böhmischen Grenzland.

In drei Einzelprojekten beschäftigt ihr euch fünf Tage lang mit Wolle und Schafen, alten und neuen Garnfabriken und mit dem eisernen Vorhang - dem mittlerweile “grünen Band Europas”. Am fünften Tag treffen alle an einem Ort im tschechischen Grenzgebiet aufeinander, mischen sich neu und erarbeiten eine gemeinsame Aufführung, die am Montag, 20.4.2020 der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Eine einmalige Gelegenheit, Teil eines interkulturellen, grenzüberschreitenden Theaterfestivals zu werden und Gleichaltrige aus der Tschechischen Republik kennenzulernen!

Weitere Informationen und Anmeldung hier

Němčina Deutsch Stipendia Stipendien News News Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Kultura Kultur Semináře Seminare