Kolik rozmanitosti zvládneme?

1. 2. 2016

Výzva k 6. evropské soutěži esejí 2016

 

Esej k tématu: „Kolik rozmanitosti zvládneme ?“

Účastníci: studenti vysokých škol a doktorandi

Rozsah: 1 - 3 strany A4

Jazyky: německý
            český
            slovenský

Ceny: 1. místo 500 €
         2. místo 300 €
         3. místo 200 €

Vítěze určí porota složená ze zástupců německých a českých institucí pod předsednictvím bývalého europoslance Martina Kastlera a Matěje Spurného, PhD. Ocenění budou mít možnost prezentovat své eseje v rámci 25. Brněnského symposia „Dialog uprostřed Evropy“ od 18. do 20. března 2016. Navíc budou vítězné příspěvky zveřejněny.

Bývalý CSU- europoslanec Kastler:
„Přistěhovalectví skrz uprchlíky staví Evropu před velké výzvy. [...]  Soutěž posiluje společné zabývání se aktuálními otázkami v evropském sousedství. “

Uvítány budou obvzlášť příspěvky v jiném než vlastním jazyce. Porota v předsednictví obou iniciátorů zvolí vítězné příspěvky. Plánováno je také zveřejnění oceněných prací.

 

Příspěvky odesílejte se svým jménem, adresou, E-Mail adresou, věkem, univerzitou, studijním oborem a telefonním číslem do 15. února  2016 na adresu: essay@ackermann-gemeinde.de

 

Wie viel Vielfalt vertragen unsere Gesellschaften?

1. 2. 2016

Aufruf zum 6. Europäischen Essaywettbewerb 2016

 

Essays zum Thema: „Wie viel Vielfalt vertragen unsere Gesellschaften?“

Teilnehmer: Hochschul­studenten und Doktoranden

 Beiträge: mindestens 1 bis maximal 3 Seiten (DIN A4)

Sprachen: deutsch
                tschechisch
                slowakisch

Preise: 1. Platz 500 €
           2. Platz 300 €
           3. Platz 200 €

Ausgelobt wurde der Wettbewerb vom Bundesvorsitzenden der Ackermann-Gemeinde Martin Kastler und dem Vorsitzenden der Bernard Bolzano Gesellschaft Dr. Matej Spurny. Er findet im Zusammenhang mit dem 25. Brünner Symposium "Dialog in der Mitte Europas" statt.

Der ehemalige CSU-Europaabgeordnete Kastler dazu:
„Die Zuwanderung durch Flüchtlinge stellt Europa vor große Herausforderungen. [...] Der Wettbewerb stärkt das gemeinsame Nachdenken über aktuelle Fragen in der europäischen Nachbarschaft.“

Besonders begrüßt werden Beiträge in der jeweils anderen Landessprache. Eine Jury unter Vorsitz der beiden Initiatoren wählt die Preisträger aus den eingereichten Arbeiten aus. Eine Veröffentlichung der prämierten Arbeiten ist geplant.

 

Die Beiträge sollen unter Angabe von Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Alter, Universität, Studienfach und Telefonnummer bis zum 15. Februar 2016 an die Adresse essay@ackermann-gemeinde.de geschickt werden.

 

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Stipendia Stipendien Cestování Reisen Semináře Seminare Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Studium Studium