Konference mládeže 2021 "Besser bez, lepší ohne"

25. 5. 2021

Pozvánka na konferenci na téma drogová prevence s názvem „Besser bez, lepší ohne“, která se koná od 18. do 20. června 2021 na zámku v Nečtinách.

 

Jaká jsou rizika zneužívání návykových látek? Drogová problematika a další typy závislostí jsou dnes velmi diskutovaným tématem. Spousta dospívajících hledá v drogách únik z reality, která jim přijde příliš nudná, nesnesitelná anebo tím řeší své vlastní problémy. A někdo to chce prostě jen zkusit. Drogy však nejsou hračkou. A rozhodně nejsou dobrým řešením problémů.

Cílem naší konference je ukázat, jak může tato velmi nebezpečná drogová cesta skončit, jak se před ní můžeme chránit a jak moc ovlivňuje nejen nás samotné, ale i naše blízké okolí.

Seznámíme se s problematikou závislostí, zhodnotíme náš osobní vztah k drogám a dozvíme se i o možnostech léčby. Mladí lidé z Německa a České republiky mají příležitost získat odborné informace k dané problematice formou workshopů a diskuzí.


 

Obecné informace
 

 • Téma semináře: Drogová prevence
 • Účastníci/ce: lidé mezi 16-26 lety z Česka a Německa
 • Místo: Zámek Nečtiny nedaleko Plzně
 • Příjezd: individuálně, možnost zajistit Busshuttle z Plzně k zámku
 • Datum: 18. – 20.06.2021
 • Cena: Poplatek za účast 150,-, 50 % cestovních nákladů bude hrazeno 
 • Přihlašování: stále možné, jsou jeśtě volná místa!
 • Před akcí budeme účastníky informovat o aktuálním konceptu testování a hygieny

 

 

Obsah konference:
 

 • „Živá knihovna“ z Berlína k tématu alkoholismus, další drogy a nelátkové závislosti
 • 2 paralelní workshopy:
 • Workshop s Kateřinou Vickers
 • Workshop s centrem primární prevence Drop-in Praha
 • Diskuse mezi účastníky konference
 • Jazyková animace

 

Registrační formulář:
https://tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=244356&
Více informací: jitka@ahoj.info nebo veronika@ahoj.info

Jugendkonferenz 2021 "Besser bez, lepší ohne"

25. 5. 2021

Herzliche Einladung zur Jugendkonferenz auf das Thema Drogenprävention „Besser bez, lepší ohne“ vom 18. bis 20. Juni 2021 in Nečtiny (CZ).

Was sind die Risiken von Drogenmissbrauch? Drogenprobleme und andere Arten von Sucht sind heute ein viel diskutiertes Thema. Viele Jugendliche suchen nach Drogen, um der Realität zu entkommen, die sie zu langweilig oder unerträglich finden. Oder sie sind neugierig und wollen die Drogen einfach mal ausprobieren? Drogen sind jedoch kein Spielzeug zum Spielen. Und sie sind definitiv keine gute Lösung für Probleme.

Ziel unserer Konferenz ist es zu zeigen, wie diese sehr gefährliche Drogenreise enden kann, wie man sich davor schützen kann und wie sehr sie nicht nur uns selbst, sondern auch unsere unmittelbare Umgebung betrifft.
Wir werden uns mit dem Thema Sucht vertraut machen, unsere persönliche Beziehung zu Drogen bewerten und uns über Behandlungsmöglichkeiten bei Sucht informieren. Junge Menschen aus Deutschland und Tschechien haben die Möglichkeit in Workshops und Diskussionen Fachinfos an die Hand zu bekommen.


Alle Infos auf einen Blick

 • Seminarthema: Drogenprävention
 • Teilnehmende: junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren aus D und CZ
 • Ort: Schloss Nečtiny in der Nähe von Pilsen (CZ)
 • Anreise: Individuell, Busshuttle von Pilsen zum Schloss möglich
 • Datum: 18.–20.06.2021
 • Kosten: Die Teilnahme kostet 15,- EUR, die Fahrtkosten werden zu 100% zurückerstattet (Bus oder Bahn 2.Klasse). Die Teilnehmenden aus Deutschland sind während der Veranstaltung Kranken-, unfall- und haftpflichtversichert.
 • Anmeldungen: weiterhin möglich, es gibt noch freie Plätze!
 • Vor der Veranstaltung informieren wir die Teilnehmenden über das Test- & Hygienekonzept.


Inhalte der Konferenz

 • „Lebendige Bibliothek“ aus Berlin zum Thema Alkoholismus, weitere Arten von Drogenabhängigkeit und nicht-stoffgebundene Süchte
 • Zwei parallele Workshops:
 • Workshop 1 mit Kateřina Vickers
 • Workshop 2 mit Drop-in Prag (Zentrum der Primärprävention)
 • Austausch zwischen den Teilnehmenden
 • Sprachanimation
   

Das Anmeldungsformular:
https://tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=244356&
Mehr Informationen unter: rainer@ahoj.info

Čeština Tschechisch News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Cestování Reisen Němčina Deutsch Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien