PIVO v ČR / v SRN

5. 10. 2020
· Mnichovský Oktoberfest se nekoná v říjnu, ale už v září. Věděli jste to? Bohužel byl ale
Oktoberfest letos zrušen, stejně tak jako jiné německé folkové festivaly a velké festivaly piva v
Plzni, Plzeňský festival v květnu a Den Gambrinusu v červnu.
 
 
· Německo a Česko se mohou odhlédnout za podobně dlouhou historií.
 
NĚMECKO
 
· Již více než 500 let zaručuje vynikající kvalitu zákon o čistotě: stanovuje, že chmel, slad a
voda musí být použity jako hlavní přísady.
· Dnes najdeme v Německu tisíce různých druhů piv se skvělými regionálními specialitami:
různé rituály, oblíbené druhy jsou podávány ve speciálních sklenicích (Plzeňské pivo, pšeničné
pivo, světlé pivo nebo černé pivo).
 
ČESKO
 
· Kdo se v zemi rozhlédne, rychle zjistí, že mezi nápoji má pivo zvláštní postavení a že české
pivovary zcela jistě mohou těm německým konkurovat.
· Statisticky se v sousední zemi vypije ještě více piva než v Německu, ale musíte vědět, že v
České Republice jsou velmi oblíbená lehká piva (zejména tzv. „Desítka“ - „desetistupňové“ pivo s
3,5–4,3%). Jinak je nejběžnější dvanáctistupňová „Dvanáctka“ s až 5% alkoholu.
· ALE nezapomeňte: V České republice je za volantem limit 0,0 promile! V Německu omezení
je 0,5 promile. Dobrovolně se vzdát alkoholu za volantem se stává ale čím dál více populární.
· Pivní město Plzeň se stalo světově proslulým díky novému procesu vaření piva, který zavedl
v roce 1842 mistr sládek Josef Groll z Dolního Bavorska a stal se vzorem pro všechny možné
výrobce piva. Typickou charakteristikou plzeňské metody vaření je krásná zlatožlutá barva.
· Dobrá pověst v zahraničí se udržuje dodnes: Česká republika byla v roce 2017 desátým
největším vývozcem piva na světě.
 
SPOLEČNÉ VLASTNOSTI:
 
· Vzhledem k vysoké poptávce je pivo velmi levné a často nejlevnějším nápojem v
restauracích.
· Složky předepsané pro vaření jsou v obou zemích stejné.
 
 
 

BIER DE / CZ

5. 10. 2020
·Das Münchner Oktoberfest findet nicht im Oktober, sondern schon im September statt – wusstet Ihr
das? Leider wurde es dieses Jahr abgesagt, so wie auch andere deutsche Volksfeste und die großen
Bierfeste in Pilsen, das Pilsner Fest im Mai und der Gambrinus-Tag im Juni.
 
 
·Deutschland und Tschechien können auf eine ähnlich lange
Biertradition zurückblicken.
 
DEUTSCHLAND
 
·Seit über 500 Jahren wird die hervorragende Qualität durch das
Reinheitsgebot garantiert: Es schreibt vor, dass Hopfen, Malz und Wasser als Zutaten
verwendet werden müssen.
·Heute gibt es in tausende verschiedene Biere, mit großen
regionalen Besonderheiten: Es gibt bestimmte Rituale, verschiedene
Lieblingssorten werden in verschiedenen Gläsern serviert (Pils, Weizen, Helles,
Schwarzbier).
 
TSCHECHIEN
 
· Wer sich im Land umschaut, dem wird schnell klar, dass Bier auch
hier einen Sonderstatus unter den Getränken hat und die tschechischen
Brauereien auf jeden Fall mit den deutschen konkurrieren können.
·Statistisch gesehen wird im Nachbarland sogar noch mehr Bier als
in Deutschland getrunken, man muss aber wissen, dass hier auch leichte Biere
(v.a. die sogenannte „Desítka“ -„zehngradiges“ Bier mit 3,5–4,3 %) sehr
beliebt sind. Am gängigsten ist ansonsten die zwölfgradige „Dvanáctka“ mit bis
zu 5% Alkohol.
·ABER nicht vergessen: In der Tschechischen Republik gilt eine
absolute 0,0-Promille-Grenze am Steuer! In Deutschland liegt die Begrenzung
zurzeit bei 0,5 Promille. Der freiwillige Verzicht auf Alkohol am Steuer setzt
sich aber immer mehr durch.
·Die Bierstadt Pilsen wurde weltberühmt durch das vom Braumeister
Josef Groll aus Niederbayern eingeführte neue Brauverfahren und wurde zu einem
Vorbild für alle möglichen Bierproduzenten. Das typische Merkmal der Pilsner
Brauart ist die schöne goldgelbe Farbe.
·Der gute Ruf im Ausland ist bis heute erhalten geblieben:
Tschechien war 2017 der zehntgrößte Bier-Exporteur weltweit.
 
GEMEINSAMKEITEN
 
·Wohl durch die hohe Nachfrage ist Bier sehr preisgünstig und oft
das günstigste Getränk in Restaurants.
Kultura Kultur Čeština Tschechisch Blog Blog Stipendia Stipendien News News Němčina Deutsch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview