"Pochyceno"

24. 3. 2020

„Pustit myšlenky na špacír - tuto českou poetickou a obraznou frázi jsem nově zaslechla a od té doby ji už nemohu dostat z hlavy.

Nezní tak racionálně a nepoddajně jako německé „sich Gedanken machen“ (doslova „dělat si myšlenky“) a spíše připomíná volnější německou formulaci „den Gedanken freien Lauf lassen“ (doslova „nechat myšlenkám volný běh“). I když „běh“ zní zase jako spěch. Příkaz, který má být splněn.  České „pustit myšlenky na špacír“ připomíná německou frázi „die Gedanken schweifen lassen“ (doslova „nechat myšlenky toulat“), v porovnání s ním je ale o něco výrazovější a básničtější. Zní jako toulat se, poflakovat se kolem, ztratit se mezi prvními slunečními paprsky a stromy, kterým raší mladá poupata. Jednoduše jít ven bez cíle a nevědět, co nás cestou potká. Připouštím, že se ve mně probouzí jarní nálada a záliba ve slovanských jazycích. Je jasné, že čím déle nějakým jazykem mluvíme, tím více se obohacujeme o obrazy a dojmy, kterým postupem času přiřadíme i výraz. Že u mě slovo „běh“ probouzí negativní konotace, je subjektivní vnímání a určitě souvisí i s faktem, že se u mě sport netěší velké oblibě. „Běh“ – to zní jako odpolední hodina tělocviku, jako Cooperův test, jako běh na 100 metrů, jako povinnosti a známkování.

A tak nejen já chodím s oblibou na procházkách Plzní pomalu, ale také moje myšlenky, které mi často utečou i za roh a někdy (ne vždy, a to je okay) se vyhřívají na slunném místečku a čekají na mě s novými impulsy. Při špatném počasí je taková myšlenková procházka nejlepší možností, jak objevit nové suchou nohou.

"Aufgeschnappt"

24. 3. 2020

„Mit den Gedanken einen Spaziergang machen“ - diese poetische, bildhafte tschechische Redewendung habe ich neulich aufgeschnappt und seitdem geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf.

Es klingt nicht so verkopft und steif wie das deutsche „sich Gedanken machen“ und erinnert eher an die freiere deutsche Formulierung „den Gedanken freien Lauf lassen“. Wobei der „Lauf“ schon wieder nach Eile klingt. Nach einem Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Der tschechische Spaziergang mit den Gedanken erinnert an das deutsche „die Gedanken schweifen lassen“, ist aber um einiges ausdrucksstarker und dichterischer. Es klingt nach flanieren, umherwandeln, sich verlieren, zwischen Bäumen, die junge Knospen tragen und ersten warmen Sonnenstrahlen. Einfach raus gehen, ohne Ziel und ohne zu wissen was einem unterwegs begegnet. Zugegeben, aus mir sprechen erwachende Frühlingsgefühle und eine große Affinität zu slawischen Sprachen. Klar ist auch, dass eine Sprache, je länger man sie spricht, angereichert wird, mit Bildern und Eindrücken, die sich nach und nach an bestimmte Ausdrücke haften. Dass der „Lauf“ bei mir negativ konnotiert ist, ist ein subjektives Empfinden und hängt bestimmt mit meiner Unliebe zum Sport zusammen. „Lauf“ das klingt nach Sportunterricht in der Mittagsschule, nach Coopertest und 100m Lauf, nach Pflicht und Benotung.

Und so spaziere nicht nur ich am liebsten langsam und auf Umwegen durch Pilsen, sondern auch meine Gedanken, die mir oft um Ecken voraus sind und manchmal (nicht immer, und das ist okay) mit neuen Impulsen am nächsten Sonnenfleckchen auf mich warten. Bei schlechtem Wetter ist so ein Gedanken- Spaziergang zudem die schönste Möglichkeit auf trockenem Fuß Neues zu entdecken.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Blog Blog Kultura Kultur Čeština Tschechisch Cestování Reisen Stipendia Stipendien Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Němčina Deutsch