"Pochyceno"

27. 4. 2020

„Pro dobrotu na žebrotu“

Přísloví a rčení bývají v běžné komunikaci používána celkem často. Člověk je použije bezmyšlenkovitě a skrytý, někdy i mnohznačný smysl zůstává často upozaděný. Teď, když se učím nový jazyk, jsem pozornější vůči projevům běné komunikace, a tak jsem se začala podivovat jednomu českému přísloví „Pro dobrotu na žebrotu.“ Přibližně se to dá přeložit „Kdo činí dobro, stane se žebrákem,“ takže v přeneseném smyslu něco jako: Kdo činí dobro, je využívá a nakonec zůstane chudý a sám.  V extrémním  protikladu stojí v němčině běžné rčení „Každý den dobrý skutek,“ vytvořen zakladatelem skautského hnutí Badenem-Powellem. Rovněž rčení „Když se usměješ na svět, svět se usměje na Tebe,“ tudíž všudypřítomná „karma,“ nebo jak řekl Justin Timberlake „What goes around comes around.“ Když jsem se podivovala zmiňovanému českému rčení, vzpomněla jsem si na jeden článek odkazující na studii, která uvádí, že lidé s obecně pozitivní a sociálně přátelskou osobností jsou náchylnější k negativním finančním a ekonomickým výsledkům jejich jednání. Nehledě na to, jestli je tento průzkum pravdivý, napadlo mě k tomu slovo „dobročlověk,“ které je v němčině negativně vnímano a dokonce v roce 2015 bylo zvoleno nevhodným slovem roku. Označení je často používáno jako opovržlivá výčitka, která zesměšňuje ochotu pomoci, vnímá ji jako naivní a hloupou, nebo zlehčuje světu cizí syndrom pomocníka.

Mínění, že „příliš milí“ lidé jsou využíváni, má mnoho zastánců, i přesto se může nad ním zamyslet. Dělá nás egoistické jednání šťastnějšími? Jsme spokojenějšími lidmi, když hledáme jen náš vlastní prospěch? Má odpověd  nato zní: více Rawls¹, málo Darwin²!

¹„Řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek"  ²„survival of the fittest“

"Aufgeschnappt"

27. 4. 2020

„Pro dobrotu na žebrotu“

Sprichwörter und Redewendungen werden im Alltag häufig leicht daher gesagt. Sie werden gedankenlos verwendet und der dahinter verborgene, mehrfache Sinn bleibt oft im Dunkeln. Nun ist man als Lernerin einer neuen Sprache auch für alltägliche Bemerkungen aufmerksamer und so begann ich mich über das tschechische Sprichwort „Pro dobrotu na žebrotu“ zu wundern. Nah am Text übersetzt besagt es „Wer Gutes tut, wird ein Bettler sein“, also im übertragenen Sinn so etwas wie: Wer Gutes tut, wird ausgenutzt und am Ende arm und alleine dastehen. Im krassen Gegensatz dazu steht das im Deutschen gebräuchliche Sprichwort „Jeden Tag eine gute Tat“, begründet vom Gründer der Pfadfinderbewegung Baden-Powell. Ebenso die Redewendung „Wenn du die Welt anlächelst, lächelt sie auch zurück“, also das vielzitierte „Karma“, oder wie Justin Timberlake schon sagte „What goes around comes around“. Während ich mich also über das eingangs erwähnte tschechische Sprichwort wunderte, erinnerte ich mich an einen Artikel, der sich auf eine Studie beruft, die besagt, dass Menschen mit einer allgemein positiven und sozialfreundlichen Persönlichkeit anfälliger sind für negative finanzielle und wirtschaftliche Ergebnisse ihres Handelns. Abgesehen davon, wie wahr diese Erhebung ist, fiel mir daraufhin das Wort „Gutmensch“ ein, das im Deutschen negativ konnotiert ist und 2015 sogar zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Die Bezeichnung wird häufig als verachtender Vorwurf gebraucht, um Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremdes Helfersyndrom zu verunglimpfen.

Die Meinung, dass „zu nette“ Menschen ausgenutzt werden, hat viele Anhänger, ist deswegen aber nicht weniger zu hinterfragen. Macht uns egoistisches Handeln glücklicher? Sind wir, wenn wir nur auf unseren eigenen Vorteil aus sind zufriedenere Menschen? Meine Antwort darauf: mehr Rawls¹, weniger Darwin²!

¹„Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied"  ²„survival of the fittest“

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Čeština Tschechisch Studium Studium Kultura Kultur News News Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare