Praxe ve Sdružení Ackermann-Gemeinde

30. 10. 2015

Praxe ve Sdružení Ackermann- Gemeinde

Sdružení Ackermann- Gemeinde hledá od ledna 2016  praktikanta/tku z Německa pro svou kancelář v Praze

Kdo jsme?

Sdružení Ackermann- Gemeinde je obecně prospěšný spolek, který vychází z křesťanských zásad. Činí tak u vědomí staletí trvajících společných dějin  Čechů a Němců. Svou prací se zasazuje o smíření obou národů a o uchování vědomí společné kultury, stejně tak jako úspěšné společné budoucnosti.

Co požadujeme:

• studující, kteří jsou zapsáni do oboru, který je relevantní okruhu působnosti Sdružení Ackermann- Gemeinde

• zájem a základní porozumění tématu

• samostný, spolehlivý a na výsledek orientovaný způsob práce

• dobrá znalost německého jazyka, ideálně také znalosti českého jazyka

• velmi dobré IT znalosti, obvzlášť MS Office a použití internetu

Co nabízíme:

• možnost být součástí zkušeného česko- německého týmu

• zkušenosti v oblasti kultury, správy, prací s veřejností a organizací akcí

• náhled do práce obecně prospěšné organizace

• účast na pravidelných zasedáních a poradách týmu

Povinnosti:

- příprava, doprovod a dokumentace práce s veřejností

- organizační činnosti a administrativní úkoly

- pomoc při přípravě, organizaci a realizaci akcí

- příprava a realizace menších projektů

- pomoc při práci s mládeží – Spirála ( mládežnická organizace sdružení Ackermann- Gemeinde)

- spolupráce s ostatními institucemi také mimo Prahu a Česko

Praxe je bezplatná, je však možné získat jiné výhody

Pracovní doba je 7 hodin denně a může být po případné domluvě přizpůsobena

Praktikant/ka obdrží  pracovní smlouvu, stejně jako pracovní posudek na konci praxe

Krátkou žádost prosím posílejte přes E- Mail do 31. října 2015 paní Evě Engelhardt,

Email: engelhardt@ackermann-gemeinde.cz

 

Praktikum bei Sdružení Ackermann-Gemeinde

30. 10. 2015

Praktikum bei Sdružení Ackermann-Gemeinde

Die Sdružení Ackermann-Gemeinde sucht ab Januar 2016 einen deutschen Praktikanten für das Büro in Prag.

Wer?

Die Sdružení Ackermann-Gemeinde ist ein gemeinnütziger Verein, der sich aus christlicher Verantwortung heraus und im Bewusstsein jahrhundertelanger gemeinsamer Geschichte für die Versöhnung und die Erhaltung des Wissens um die gemeinsame Kultur von Tschechien und Deutschland, sowie eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft einsetzt.

Was wir fordern:

• Studierende, die in einem für die Tätigkeitsbereiche der Sdružení Ackermann-Gemeinde relevanten Fachbereich eingeschrieben sind

• Interesse und Grundverständnis für deren thematische Schwerpunkte

• selbstständige, zuverlässige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

• sichere Beherrschung der deutschen Sprache, idealerweise auch Tschechischkenntnisse

• sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS Office und Internettätigkeiten

Was wir bieten:

• Möglichkeit Teil eines erfahrenen deutsch-tschechischen Teams werden

• Erfahrungen in den Bereichen Kultur, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation

• Einblicke in die Arbeit einer gemeinnützigen Organisation

• Teilnahme an regelmäßigen Teamsitzungen und Besprechungen

Aufgabenbereiche:

- Vorbereitung, Begleitung und Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit

- Organisatorische Tätigkeiten und Administrationsaufgaben

- Unterstützung bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

- Vorbereitung und Durchführung kleinerer Projekte

- Unterstützung der Jugendarbeit der Spirála (Jugendorganisation der Sdružení Ackermann-Gemeinde)

- Kooperation mit anderen Institutionen auch über Prag und Tschechien hinaus

Das Praktikum ist unentgeltlich, bietet jedoch Unterstützung bei der Suche nach externen Fördermöglichkeiten.

Die Arbeitszeit beträgt 7 Stunden pro Tag und kann gegebenenfalls auch flexibel abgesprochen werden.

Der/die Praktikant/in erhält einen Arbeitsvertrag sowie am Ende des Praktikums ein Zeugnis.

Kurzbewerbung bitte per E-Mail bis zum 31. Oktober 2015 an Frau Eva Engelhardt,

E-Mail: engelhardt@ackermann-gemeinde.cz

 

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen Čeština Tschechisch Němčina Deutsch News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Kultura Kultur Studium Studium