Stipendium na zimní semestr 2016/17

4. 4. 2016

Pro koho:
- student/ka české VŠ
- do 30 let
- znalost německého jazyka na úrovni B2
- české občanství
- zájem o spolupráci v rámci střední Evropy

Co se očekává:
- aktivní výkon studijního záměru, jeho následná prezentace a písemné vyhotovení
- písemné vyhotovení závěřečné zprávy z pobytu
- účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů
- včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu

Co získáš:
- stipendium ve výši 580 EUR měsíčně udělované od 1.10. 2016 do 28.2. 2017
- úhradu semestrálního poplatku za studium
- úhradu případné vratné kauce za bydlení
- bezplatnou účast na dvou seminářích GFPS
- osobní asistenci a pomoc při zařizování pobytu a začlenění se

Všechny informace včetně podkladů, které musíš odevzdat, najdeš ZDE.
Případné dotazy a vyplněné žádosti – formulář ZDE -  pošli naskenované společně s ostatními podklady na adresu: lenka.jansova@gfps.cz nejpozději do 22.4.2016!

Ústní výběrové řízení proběhne v průběhu května v Praze.

Stipendium für das Wintersemester 2016/17

4. 4. 2016

Für wen:
- Student/-innen einer tschechischen Hoschschule
- bis 30 Jahre
- Deutschkenntnisse – mind. Niveau B2 
- tschechische Staatsangehörigkeit
- Interesse an Mitarbeit im Rahmen von Mitteleuropa

Was wird erwartet:
- Gestaltung eigener Projekte, deren Präsentation und schriftliche Auswertung
- schriftliches Ausarbeiten eines Abschlussberichts zum Aufenthalt
- Teilnahme an zwei Stipendiat-Treffen
- rechtzeitige Immatrikulation an der ausgewählten deutschen Universität

Was du gewinnst:
- Monatliches Stipendium in der Höhe von 580 EUR, im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 28.02.2017
- Erstattung der Semestergebühr für das Studium
- Erstattung ggf. Kosten für die Unterkunft
- kostenlose Teilnahme an zwei Stipendiat-Treffen
- persönliche Assistenz und Hilfe während des Aufenthalts und Eingliederung in die Stadtgruppe

Alle Informationen, inkl. welche Unterlagen du abgeben musst, findest du HIER.
Mögliche Fragen und ausgefüllte Bewerbung – Formular HIER – sende eingescannt gemeinsam mit allen Unterlagen an die E-Mail Adresse: lenka.jansova@gfps.cz 
Spätestens bis zum 22.4.2016!

Das Bewerbungsgespräch findet im Mai in Prag statt.

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Čeština Tschechisch Cestování Reisen Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Stipendia Stipendien Blog Blog