Studenti, nechte se kulturně šokovat!

4. 2. 2016

Výzva k 9. úřadujícímu období Česko-německého fóra mládeže

Kdo?
Helena, Josef, Aneta, Sang-Jin a Ferdinand z pracovní skupiny „Volt/Šokt Kultur?“ hledají...

Tebe?
německé studenty, kteří se chystají nyní, v letním semestru 2016, studovat na některé české univerzitě a v ideálním případě ještě s Českem pořádně nepřišli do kontaktu...

Protože?
si pracovní skupina klade následující otázky:

 

Co s mladými lidmi udělá delší období, které se odváží strávit v zahraničí?
Jak se projevují fáze kulturního šoku na zúčastněných?
Je vůbec možné pojem „kulturní šok“ definovat a budou výsledky srovnatelné? Co budou ti mladí lidé nazývat svým domovem?
Jak se změní postoj k zemi jejich původu a jak se budou cítit, až se do ní na konci budou opět vracet?

A jak?
V průběhu projektu budou Češi a Němci na svém výměnném pobytu doprovázeni – před, během a po skončení jejich dobrodružství s nimi proběhne rozhovor a natáčení.

 

Měla by vzniknout dokumentace, která poskytne náhled do fenoménu „kulturní šok“ a zároveň motivuje ostatní mladé lidi k tomu, aby se zamysleli nad možností poznání jiné kultury.

Zájem? Pak napiš jednoduše e-mail!

info@cnfm.cz

(Předmět: „Volt“)

 

Studenten, lasst euch kulturschocken!

4. 2. 2016

Aufruf zur 9. Amtszeit des Deutsch-Tschechischen Jugendforums

Wer?
Helena, Josef, Aneta, Sang-Jin und Ferdinand der Arbeitsgruppe „Volt/Šokt Kultur?“ suchen...

Dich?
deutsche Studierende, die die jetzt zum Sommersemester 2016 an eine tschechische Uni gehen und im Idealfall noch nie wirklich mit Tschechien in Kontakt gekommen sind...

Weil?
sich die Arbeitsgruppe folgende Fragen stellt:

 

Was macht die lange Zeit, die sich junge Menschen ins Ausland wagen, mit ihnen?
Wie wirken sich die Phasen eines Kulturschocks bei den Beteiligten aus?
Lässt sich der Begriff „Kulturschock“ überhaupt definieren und werden die Erlebnisse vergleichbar sein? Was werden die jungen Menschen ihr Zuhause nennen?
Wie wird sich das Verhältnis zu ihrem Herkunftsland ändern und wie werden sie sich fühlen, wenn sie am Ende wieder dorthin zurückkehren?

Und Wie?
Im Laufe des Projekts werden Tschechen und Deutsche bei ihrem Auslandsaufenthalt begleitet - vor, während und nach ihrem Abenteuer interviewt und gefilmt.

 

Es soll eine Dokumentation entstehen, die einen Einblick in das Phänomen „Kulturschock“ gibt und zudem andere junge Menschen motiviert, darüber nachzudenken, auch eine andere Kultur kennenzulernen.

Interesse? Dann, schreib einfach eine Mail!

info@cnfm.cz

(Betreff: „Volt“)

 

Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch