Videoworkshop: „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“

20. 12. 2019

Seminář s názvem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ // „Identität – Wer bist du wirklich?“ se bude konat od 6. do 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku).

„Kdo jsem a jestli ano, kolikrát?“ - tento titul německé knihy z roku 2007 od Richard David Prechta, který se téměř stal pořekadlem, podporuje úhel pohledu, že identita nesmí být chápána jako něco statického, přesně stojícího, ale spíše jako něco organického, co se mění v průběhu našeho života a chce být znovu a znovu prozkoumáno a dosáhnuto.

Otázka „Kdo jsem ve skutečnosti?“ je asi nejjednodušší, ale také nejhlubší otázka, kterou si člověk může položit. Každý si tuto otázku dříve nebo později během svého života položí. Všichni se něčím lišíme a nikdo není stejný. To proto, že každý z nás je obdařen určitými vlastnostmi a schopnostmi. A i když dva lidé mají stejné schopnosti, stále se liší ve svých hodnotách, zájmech a cílech. Často je identita souhrnem toho, jak vnímáme ostatní, a jak jsme a jak chceme být vnímáni od ostatních.

Obsahově bude seminář doprovázen referentem Karlem Hájkem, který je již mnoho let činný v česko-německé výměně mládeže. Jako vyškolený divadelní pedagog s mimořádným zájmen o nové technologie a jejich sociálně-kulturní působení, se budeme zabývat tématem identita a s ním související problematikou.

Seminář je určen pro mladé lidi z Česka a Německa, kteří mají zájem společně s ostatními prodiskutovat široké téma identity, a své nápady a asociace mediálně zpracovat jako krátký film, audio, Draw-my-life nebo Stop-Motion klip.

Jürgen Riedl, referent o mediální pedagogice a mezinárodních setkávání vzdělávacího střediska ve Waldmünchenu, nás uvede do různých technik zpracování videí.

Obecné informace

 • Téma semináře: „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“
 • Účastníci/ce: lidé mezi 16-26 lety z Česka a Německa
 • Místo: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
 • Datum: 06. – 08. 03. 2020
 • Cena: Účast včetně je kompletně zdarma; náklady na cestu 50% proplaceny
 • Účastníci/chreibungce jsou během pobytu pojištěni

 

 • Přihlašování do: 06. 02. 2020

Online přihláška

Těšíme se na tebe! Tvůj tým ahoj.info

Dotazy ti rádi zodpovíme na marie@ahoj.info nebo monika@ahoj.info

 

Videoworkshop: „Identität – Wer bist du wirklich?“

20. 12. 2019

Der Workshop mit dem Titel „Identität – Wer bist du wirklich?“ // „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“  findet vom 6. bis 8. März 2020 in Waldmünchen (Bayern) statt. 

„Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“, dieser fast schon zum geflügelten Ausspruch gewordene Buchtitel von Richard David Precht unterstützt die Sichtweise, dass Identität nicht als etwas Statisches, präzise Feststehendes verstanden werden darf, sondern vielmehr als etwas Organisches, das sich im Laufe unseres Lebens verändert und immer wieder neu erkundet und ausgerichtet werden will.

Die Frage „Wer bin ich wirklich?“ ist wohl die einfachste, aber auch die tiefgreifendste Frage, die sich ein Mensch stellen kann. Jeder Mensch wird sich im Laufe seines Lebens diese Frage früher oder später stellen.  Wir alle unterscheiden uns und keiner ist genauso wie ein anderer. Das liegt daran, dass jeder von uns mit ganz besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet ist. Und selbst wenn zwei Personen die gleichen Fähigkeiten haben, so unterscheiden sie sich dennoch in ihren Werten, Interessen und Zielen. Oft ist auch Identität die Summe dessen, wie wir andere sehen, wie wir gesehen werden und gesehen werden wollen.

Inhaltlich begleitet wird das Seminar von Karel Hájek, der seit vielen Jahren im deutsch- tschechischen Jugendaustausch tätig ist. Als ausgebildeter Theaterpädagoge mit besonderem Interesse für neue Technologien und deren soziokulturellen Auswirkungen, werden wir uns mit dem Thema Identität und damit einhergehenden Themenkomplexen beschäftigen.

Das Seminar richtet sich an junge Menschen aus Deutschland und Tschechien, die Lust haben, gemeinsam mit anderen über das breite Thema Identität zu diskutieren und ihre Einfälle und Assoziationen medial als Kurzfilm, Audio, Draw-my-life oder Stop-Motion-Film umzusetzen.

Jürgen Riedl, Referent für Medienpädagogik und internationale Begegnungen der Jugendbildungsstätte Waldmünchen, übernimmt die Einführung in die verschiedenen Techniken.

Alle Infos auf einen Blick

 • Seminarthema: „Identität – Wer bist du wirklich?“
 • Teilnehmende: junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren aus DE und CZ
 • Ort: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
 • Datum: 06.–08.03.2020
 • Kosten: die Teilnahmeist ist kostenlos, die Fahrtkosten werden zu 100% rückerstattet (2. Klasse Bahn oder Bus)
 • Die Teilnehmenden aus Deutschland sind während der Veranstaltung unfall- und haftpflichtversichert

   

 • Anmeldeschluss: 06.02.2020

Hier geht's zum Anmeldeformular

Wir freuen uns auf Dich! Dein ahoj.info- Team

 

Rückfragen beantwortet Franziska Haag vom ahoj.info-Team gerne unter:
franziska@ahoj.info

 

 

 

Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Kultura Kultur News News Studium Studium Němčina Deutsch Cestování Reisen Blog Blog