Ahoj.info

Možnosti dobrovolnictví

Chtěl bys po škole nebo po studiu objevovat svět? Chceš sbírat nejen zkušenosti, ale i dělat něco smysluplného? Evropský sbor solidarity Ti dává jedinečnou příležitost pracovat jako dobrovolník v Německu nebo Česku, a tím si rozšířit obzory a rozvinout svou osobnost. Dobrovolnictví Ti dává šanci vzít si na chvíli volno a zjistit, co všechno dokážeš a budeš se lépe orientovat na trhu práce. Nenabízíme pouze dobrovolnictví v jedné z našich kanceláří. Přes naše dobrovolnické centrum máš totiž také možnost absolvovat dobrovolnickou službu v některé z našich partnerských česko-německých institutcí.

„Díky dobrovolné službě v Tandemu se mi otevřel úplně nový svět. Svět česko-německé spolupráce, vzdělávacích seminářů a skvělých inspirativních lidí.“

Adéla H., dobrovolnice projektu ahoj.info 2017

Dobrovolnická služba u Tandemu

Co Tě čeká?

Projekt ahoj.info je založen především na spolupráci v týmu. Jako dobrovolník se staneš součástí tohoto týmu. Jeden dobrovolník z Česka bude pracovat v kanceláři v Regensburku a jeden dobrovolník z Německa bude pracovat v kanceláři Tandemu v Plzni. Společně tak tvoříte projekt ahoj.info.

Dohromady se budete starat o účty na sociálních sítích a tento web, budete psát vlastní příspěvky, informovat o zajímavých česko-německých tématech, svojí dobrovolnické službě a také o Evropském sboru solidarity. Vedle toho si vyzkoušíte své organizační schopnosti při přípravě, realizaci a psaní závěrečné zprávy dvou akcí pro mladé lidi z Česka a z Německa. Na jaře každoročně pořádá tým ahoj.info videoworkshop pro mládež ve Waldmünchenu (Bavorsko) a v létě se v Česku koná vícedenní konference mládeže. Při výběru tématu a provedení nejsou dána skoro žádná omezení a kreativitě i fantazii se meze nekladou.

K tomu se očekává také vaše aktivní účast a výpomoc (např. jako fotograf) na akcích Tandemu, které pořádají vaši kolegové.

Dobrovolnická služba v číslech:

 • Dobrovolnictví v Tandemu trvá zpravidla jeden rok a obvykle začíná od 1. září nebo 1. října.
 • Pracovní doba je 35 hodin týdně a během roku máš nárok na 24 dnů dovolené.
 • Každý měsíc dostaneš kapesné a příspěvek na stravování.
 • Nabízíme Ti ubytování na vysokoškolských kolejích nebo Ti můžeme pomoct s hledáním jiného ubytování.
 • Během své dobrovolnické služby máš povinnost absolvovat (online) jazykový kurz a máš možnost navštěvovat i další kurzy.

Ideální uchazeč:

Pokud přemýšlíš, jestli do dobrovolnictví v Tandemu jít, odpověz si na následující otázky. V nejlepším případě bys u každé měl odpovědět ANO.

 • Je ti mezi 18-30 lety a máš trvalé bydliště v Česku/Německu?
 • Jsi otevřený cizí kultuře i jazyku a jsi připraven se v souvislosti s dobrovolnictvím novou řeč naučit?
 • Jsi komunikativní a otevřená osobnost se schopností nalézt radost v práci v jazykově různorodém týmu?
 • Máš zájem o česko-německou spolupráci a rád pracuješ s mladými lidmi?
 • Zajímáš se o online žurnalistiku, plánování akcí nebo mezinárodní konference mládeže?

Lucie Kučerová se těší na Tvou přihlášku.

Jak se stát dobrovolníkem v Tandemu?

Chtěl by ses ucházet se o místo dobrovolníka v Tandemu? Pokud ano, tak musíš udělat následující:

1) Napiš nám jednoduše e-mail v němčině nebo češtině, kde se krátce představíš a zmíníš důvody, proč se k nám hlásíš (tzv. motivační dopis) a odešleš ho Lucii Kučerové z dobrovolnického centra Tandemu. Její e-mailová adresa je: Kucerova@tandem-org.cz Do předmětu e-mailu uveď, prosím: „Bewerbung – Freiwilligendienst ahoj.info“. K e-mailu přilož také svůj strukturovaný životopis. Může být v němčině, čestině nebo angličtině.

2) Zaregistruj se na ESS Kontanktdatenbank.

Žádosti je možné podávat průběžně. Více informací najdeš na stránce Ausschreibung. Po uplynutí termínu uzávěrky budou všichni uchazeči přizváni k online pohovoru. Dobrovolnické místo ti může být garantováno teprve až poté, co Dům zahraniční spolupráce (DZS) schválí žádost o grant.

Dobrovolnické centrum

Zprostředkování dobrovolnictví u partnerské instituce

Tandem vedle vlastního projektu ahoj.info zastřešuje a zprostředkovává také další dobrovolnické projekty v česko-německých organizacích. Ty se dají rozdělit do těchto podskupin:

 • Mezikulturní vzdělávání s využitím kreativity v oblasti publikační činnosti (práce v organizacích, které se hlásí k odkazu Ackermann-Gemeinde v Mnichově, hlavním cílem je posilovat spolupráci se středo- a východoevropskými soused skrze možnost osobních setkání, dobrovolníci se účastní organizace akcí, zapojují se do publikační činnosti a diskutují na školách se studenty o aktuálních tématech)
 • Dobrovolnictví v předškolních vzdělávacích zařízeních (dobrovolníci stráví školní rok v předškolním zařízení, které se zaměřuje na multikulturní výchovu dětí, svou přítomností a aktivním zapojením do týmu neformálně seznamují děti se základními principy multikulturního soužití, učí je toleranci, solidaritě a porozumění směrem k jiným národnostem)
 • Dobrovolnictví v instituci, která se zaměřuje na kulturní event management (dobrovolník se podílí na organizaci přeshraničních kulturních projektů a na jejich propagaci, komunikuje s českými a německými partnery a kulturními aktéry, sleduje mezinárodní kulturní scénu v regionu a připravuje programové přehledy a tipy pro obyvatele sousední země, aktualizuje také kulturní portál apod.)

Volná místa u našich partnerů

Na začátku výběrového řízení (jaro) zde najdeš přehled volných míst pro následující rok.

Evropský sbor solidarity

Dobrovolnické centrum Tandem se zaměřuje na dobrovolnické projekty z programu Evropského sboru solidarity. Důležitým aspektem Evropského sboru solidarity je inkluze mladých lidí, kteří mají omezené možnosti (ať už jsou znevýhodněni sociálně, zdravotně nebo jazykově). Právě těm má projekt pomoci a umožnit jim dobrovolnictví v zahraničí. Mimo to přispívají dobrovolnické projekty i interkulturnímu obohacení místních komunit a podporují vzájemnou spolupráci regionů.

Priority programového období Evropského sboru solidarity pro roky 2021 – 2027 jsou následující:

 • Inklusion und Vielfalt: zapojení co největšího spektra různých organizací i jednotlivců do solidárních činností
 • Nachhaltigkeit: realizace environmentálně udržitelných projektů; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
 • Digitalisierung: umožnění hybridních aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
 • Partizipation: podpora zájmu mladých lidí o demokratické procesy a jejich aktivní účas
Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru