Ahoj.info

PROJEKT AHOJ.INFO

Ahoj a Hallo na stránce projektu ahoj.info, který vznikl jako společná aktivita Koordinačních center česko-německých výměn mládeže. V rámci Evropského sboru solidarity se zapojujeme celý rok do akcí pro mladé lidi z České republiky a Německa. Naším cílem je prohloubit přátelství a vzájemné pochopení stejně jako podpořit společný rozvoj obou sousední zemí. Naše pracoviště jsou v kancelářích Tandemu v Plzni a Regensburku.

„Rok dobrovolnictví mi otevřel nové možnosti. Mohla jsem si vyzkoušet a zažít spoustu nových věcí – a díky tomu jsem se stala mnohem sebejistější. Tyto zkušenosti nyní využívám ve své profesní činnosti. Bylo to jednoduše super popostrčení v mém životě!“

Monika Suchá, 2022

Naše cíle

Jako dobrovolníci a dobrovolnice máme 2 důležité úkoly: Jeden spočívá v organizaci akcí pro mladé lidi z Česka a Německa. Druhý zase ve zprostředkovávání informací a možností, jak sdílet zajímavosti ze sousední země skrz sociální sítě, a tím udržovat kontakt s mladými lidmi.

Workshopy & spol.

Během roku v zahraničí pořádáme dvě vícedenní setkání pro mladé lidi přibližně do 26 let. Témata těchto akcí si můžeme sami zvolit z výběru aktuálních stěžejních témat daných Tandemem. To je super, neboť fantazii se zde meze nekladou a můžeme naplno využít naši kreativitu, jak téma pojmout. Vždy panuje příjemná atmosféra a my se můžeme věnovat tomu, co nás zajímá.

Už nás sleduješ?

Spravujeme profily na sociálních sítích (najdeš nás na Instagramu, Facebooku a Youtube) a také na naší webové stránce ahoj.info. Je nám jasné, že sociální sítě jsou už běžnou součástí našeho života. I to je důvodem, proč každý týden zásobujeme všechny nadšence zajímavými příspěvky. Píšeme o akcích, kterých jsme se účastnili, nebo o našich cestách a objevech v zahraničí. Každý rok se ale snažíme přijít s novými nápady a tématy, které vám vtipně a zajímavě přiblíží sousední kraj, např. získáte tipy na dobroty, které si můžete doma sami ukuchtit, nebo zjistíte zajímavá fakta v oblasti jazyka.

Získej nové zkušenosti

Dobrovolnictví u nás trvá jeden rok (od září do srpna). Během této doby se účastníme schůzek a pomáháme kolegům připravit jejich projekty a akce. Přinášíme originální nápady a vlastní myšlenky a jsme nezbytnou součástí týmu.

Pokud tě zajímá naše práce a také bys ses rád stal/-a dobrovolníkem/-icí v Tandemu, neváhej a ozvi se nám!

Ahoj.info 2023:

Konference mládeže  „Participace – Jen volit nestačí“

Konference mládeže se konala od 16. do 18. června 2023 na zámku Nečtiny. Zúčastnilo se jí 20 mladých lidí z Německa a České republiky.
Hlavní organizátoři konference byli dobrovolníci Kateřina Louženská a Tom Wiegels. Jak s přípravou konference, tak i přímo na místě jim pomáhaly Veronika Rybová, Kateřina Břendová, Stefanie Schütz a Lucie Kučerová.

Cílem akce bylo zvýšit povědomí účastníkú ohledně tématu politické participace a seznámit je s různými možnostmi politické účasti mimo volby. Za tímto účelem se účastníci zúčastnili vstupního semináře a dvou workshopů externích lektorů.

Byly nabídnuty dva workshopy

První den byl jako řečník pozván Ondřej Kruťa, který informoval o svém působení v České středoškolské unii. V neděli se konaly dva různé workshopy: Ulrike Fügl, pracovnice Tandemu a školitelka demokracie, se s účastníky zabývala různými možnostmi demokratického rozhodování. Druhý workshop vedli Renata Klanová a Petr Lebeda z organizace Participace 21, kteří účastníkům představili různé možnosti participace prostřednictvím online konzultací.

Pracovnice Tandemu Kateřina Břendová také využila příležitosti a vyměnila si s účastníky pohledy na nové zaměření Tandemu od roku 2024.

ahoj.info oslavil výročí

Konference pro mládež byla také oslavou 20. výročí projektu ahoj.info. Během své prezentace o projektu ahoj.info hovořily obě dobrovolnice také o dlouhé historii projektu a vyzvaly účastníky, aby se také zapojili formou dobrovolnické služby. Jako zlatý hřeb prezentace byl pro účastníky připraven narozeninový dort v designu ahoj.info.

Ahoj.info 2023:

Video seminář „Mentální hygiena & sociální sítě“

Video seminář se konal od 3. do 5. března 2023 ve vzdělávacím centru pro mládež ve Waldmünchenu. Dobrovolníci společně se vzdělávacím centrem pro mládež vypracovali koncept akce. Cílem bylo společně se s účastníky zamyslet nad vlastním používáním sociálních médií a jejich vlivem na duševní zdraví a následně umělecky zpracovat probíraná témata v krátkém filmu. Filmové vybavení poskytlo vzdělávací centrum pro mládež ve Waldmünchenu. Celkem 28 účastníků z Německa a České republiky vytvořilo během víkendu pět krátkých filmů na dané téma.

V podobě výsledných produktů se projevil rozdílný přístup mladých lidí k tématu. Videa různými způsoby ukazují negativní dopady nadměrního používání sociálních médií na duševní zdraví. Způsob jejich prezentace, stejně jako to, zda a jak jsou tyto zobrazené konflikty řešeny, se však v každém krátkém filmu liší.

Například v jednom filmu vidíme realistický scénář, který je následně ironicky porušen, v jiném vidíme situaci, která je od začátku přemrštěná a jako myšlenkový experiment se zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby mobilní telefony ze dne na den zmizely. Jiné zase jednoduše zobrazují problémy, které mají postavy kvůli využívání sociálních médií – některé s rozuzlením na konci.
Obsah akce byl rozdělen do dvou částí: V pátek a v sobotu dopoledne se účastníci zabývali vlastním používáním sociálních médií a dopady, které zaznamenali ve svém každodenním životě. V sobotu dopoledne účastníci pracovali v malých skupinách a hledali řešení problémů, o kterých předtím diskutovali. V rámci World Café řešili hypotetický scénář a museli se na něj podívat z různých úhlů pohledu.

Po krátkém seznámení se s technologií, které provedl Jürgen Riedel, referent pro mediální výchovu ve vzdělávacím centru pro mládež ve Waldmünchenu, se účastníci v malých skupinách pustili do výroby videa. V neděli byla akce zakončena prezentací všech krátkých filmů a následnou reflexí.

Jak je patrné z hodnocení krátkých filmů a vysokého počtu účastníků, akce se zcela vydařila. Ukázalo se, že pro mnohé byla akce jedním z prvních kontaktů se sousední zemí a mohly být navázány nové německo-české kontakty.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru